Nyheter

Hem/Nyheter/

Peer support på bokmässan 28:e september

2018-09-18T16:17:26+00:00 18 september, 2018|Taggar: , , , , |

Peer support på bokmässan Peer supporter är en ny yrkeskategori som innebär att en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa använder sina erfarenheter av återhämtning för att kunna stötta någon annan i dennes återhämtning. Hör mer om forskningen om Peer Support på bokmässan: Forskartorget B-hallen fredag 28 september 16:55-17:10 Länk till bokmässan Läs mer [...]

Artikel ur Svenska Dagbladet ”Unga tror de tar kontroll genom att skada sig själva”

2018-09-11T10:53:05+00:00 11 september, 2018|Taggar: , , |

"Vården möter allt fler unga som självskadar – och nu tittar forskare på värdet av att gripa in tidigare, inte minst när "inspirationsbilder" på sår i sociala medier når långt ned i åldrarna och riskerar att trigga självskadebeteende." Länk till artikeln ”Unga tror de tar kontroll genom att skada sig själva” 

Nationella Självskadeprojektet i Almedalen 2018

2018-03-19T15:52:34+00:00 19 mars, 2018|Taggar: , |

Liksom förra året kommer Nationella Självskadeprojektet medverka i Psykisk Hälsa Huset under 2018 års upplaga av Almedalsveckan som pågår 1–8 juli. Redan nu kan du anmäla dig till ett mingel för en av de allra hetaste frågorna under det här valåret: psykisk hälsa och ohälsa. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige [...]

Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende i Västra Götaland

2018-03-05T15:56:12+00:00 5 mars, 2018|Taggar: , , , |

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende under uppbyggnad. Avdelningen kommer att erbjuda planerad heldygnsvård, konsultationer och utredningar utifrån ett helhetstänk där patienterna har tillgång till ett multimodalt team bestående av olika professioner. Brukarmedverkan kommer att vara en integrerad del av avdelningens arbete, bland annat i form av peer [...]

Fler utbildas inom brukarstyrda inläggningar

2018-03-05T14:02:54+00:00 5 mars, 2018|Taggar: , |

Sofie Westling, överläkare och forskare vid Lunds universitet, är ansvarig för projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne. Sofie Westling har precis avslutat den andra utbildningen för utbildare i brukarstyrda inläggningar. Det innebär att hon och hennes kollegor har utbildat utbildare som i sin tur kan utbilda personal på mottagningar som förser 5,8 miljoner invånare med vård. [...]

Grundutbildning i ERGT

2019-04-04T08:30:31+00:00 26 februari, 2018|Taggar: , , , |

ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, utvecklades av professor Kim L. Gratz i början av 2000-talet för att öka tillgången på evidensbaserad behandling för självskadebeteende. ERGT är en gruppbehandling som är inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT har utvärderats i flera studier i USA [...]

Internationell konferens om psykisk hälsa i Stockholm

2018-03-13T14:13:18+00:00 23 februari, 2018|Taggar: , |

Mellan 28 maj och och 1 juni arrangerar organisationen International Initiativ for Mental Health Leadership (IIMHL) en konferens om psykisk hälsa i Stockholm. Sverige är ett av åtta medlemsländer i IIMHL och konferensen, som riktar sig till chefer och ledare som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa, arrangeras varje eller vartannat år i de [...]

Nyhetsinslag om ERITA

2018-03-13T14:14:12+00:00 19 februari, 2018|Taggar: , , , |

I förra veckan visade Tv 4-nyheterna ett inslag om ERITA, en internetförmedlad behandling som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med ett självskadebeteende. I klippet medverkar Johan Bjureberg, psykolog som arbetar med den pågående nationella ERITA-studien, och Emelie Tiitso som har tillfrisknat från ett självskadebeteende. Fördelarna med en internetförmedlad behandling är bland [...]

Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

2018-01-24T10:52:59+00:00 24 januari, 2018|Taggar: , , , , |

Ett försöksprojekt och en forskningsstudie med självvalda inläggningar för personer med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva pågår på flera orter i Skåne sedan 2015. Projektet leds av överläkare Sofie Westling. Deltagare kan välja att lägga in sig själva under kortare perioder utan att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning först. Projektet fortgår [...]

Regeringen beslutar om miljonstöd till barn och unga med psykisk ohälsa

2018-03-13T14:15:43+00:00 22 januari, 2018|Taggar: , |

Regeringen har beslutat om att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Ytterligare 360 miljoner kronor ska fördelas för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Medlen ska bland annat användas till kompetensutveckling hos personal för att öka förutsättningarna för att [...]