Nyheter

Hem/Nyheter/

Fler utbildas inom brukarstyrda inläggningar

2018-03-05T14:02:54+00:00 5 mars, 2018|Taggar: , |

Sofie Westling, överläkare och forskare vid Lunds universitet, är ansvarig för projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne. Sofie Westling har precis avslutat den andra utbildningen för utbildare i brukarstyrda inläggningar. Det innebär att hon och hennes kollegor har utbildat utbildare som i sin tur kan utbilda personal på mottagningar som förser 5,8 miljoner invånare med vård. [...]

Grund- och handledarutbildning i ERGT

2018-03-13T14:12:03+00:00 26 februari, 2018|Taggar: , , , |

ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, utvecklades av professor Kim L. Gratz i början av 2000-talet för att öka tillgången på evidensbaserad behandling för självskadebeteende. ERGT är en gruppbehandling som är inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT har utvärderats i flera studier i USA [...]

Internationell konferens om psykisk hälsa i Stockholm

2018-03-13T14:13:18+00:00 23 februari, 2018|Taggar: , |

Mellan 28 maj och och 1 juni arrangerar organisationen International Initiativ for Mental Health Leadership (IIMHL) en konferens om psykisk hälsa i Stockholm. Sverige är ett av åtta medlemsländer i IIMHL och konferensen, som riktar sig till chefer och ledare som på olika sätt arbetar med psykisk hälsa, arrangeras varje eller vartannat år i de [...]

Nyhetsinslag om ERITA

2018-03-13T14:14:12+00:00 19 februari, 2018|Taggar: , , , |

I förra veckan visade Tv 4-nyheterna ett inslag om ERITA, en internetförmedlad behandling som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med ett självskadebeteende. I klippet medverkar Johan Bjureberg, psykolog som arbetar med den pågående nationella ERITA-studien, och Emelie Tiitso som har tillfrisknat från ett självskadebeteende. Fördelarna med en internetförmedlad behandling är bland [...]

Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

2018-01-24T10:52:59+00:00 24 januari, 2018|Taggar: , , , , |

Ett försöksprojekt och en forskningsstudie med självvalda inläggningar för personer med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva pågår på flera orter i Skåne sedan 2015. Projektet leds av överläkare Sofie Westling. Deltagare kan välja att lägga in sig själva under kortare perioder utan att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning först. Projektet fortgår [...]

Regeringen beslutar om miljonstöd till barn och unga med psykisk ohälsa

2018-03-13T14:15:43+00:00 22 januari, 2018|Taggar: , |

Regeringen har beslutat om att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Ytterligare 360 miljoner kronor ska fördelas för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Medlen ska bland annat användas till kompetensutveckling hos personal för att öka förutsättningarna för att [...]

Peer support – egenerfarna ger psykiatripatienter hopp och stöd

2018-03-13T14:16:43+00:00 10 januari, 2018|Taggar: , , |

Peer support kan översättas med professionell kamratstödjare eller certifierad stödperson. Det är en ny yrkesgrupp inom psykiatrin som består av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Syftet med peer support är att stötta patienterna, ge hopp och minska stigma. England och Holland har arbetat med peer support i många år med goda resultat, bland [...]

Regeringen och SKL överens om storsatsning för att motverka psykisk ohälsa

2017-12-27T13:59:15+00:00 27 december, 2017|Taggar: , , , |

Överenskommelsen för psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1414 miljoner kronor, en ökning med 529 miljoner kronor jämfört med 2017. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa och avser att fortsätta förstärkningen under 2019 och 2020. Satsningen syftar till [...]

Läkare går sällan bemötandeutbildningar

2018-03-13T14:18:04+00:00 14 december, 2017|Taggar: , , |

Tusentals personer har gått Nationella Självskadeprojektets bemötandeutbildningar för att bli bättre på att möta individer med självskadebeteende och förstå vad självskadebeteende har för psykologisk funktion hos den som utför det. De flesta utbildningssatsningar läggs på personal inom psykiatrin, främst sjuksköterskor och vårdare. Läkare lyser dock med sin frånvaro på utbildningarna. I Halland satsar man nu [...]

Vården dålig på bemötande enligt SVT-undersökning

2018-03-13T14:18:39+00:00 12 december, 2017|Taggar: , |

SVT Nyheter har nyligen genomfört en enkätundersökning bland personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Ungefär 130 personer från olika delar av Sverige svarade på enkäten och majoriteten av dem har dåliga erfarenheter av möten med både den somatiska och psykiatriska vården. Många vittnar om ett kränkande och nonchalant bemötande från vårdpersonal. Enligt Aslak Iversen, chef [...]