Hjälp och stöd

Hem/Hjälp och stöd
Hjälp och stöd 2024-05-15T11:18:50+02:00

Hjälp och stöd för dig som är drabbad eller närstående

Vill du läsa en lättläst text om självskadebeteende? Klicka här

Vård

Det är viktigt att få hjälp och stöd när man mår dåligt och utvecklar ett självskadebeteende. Det kan dock vara svårt att veta vart man ska vända sig. På 1177.se finns information om var man kan få hjälp i sitt landsting. Där kan du hitta närmsta vårdcentral eller närmsta psykiatriska mottagning. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är för dig under 18 år. Även elevhälsan, ungdomsmottagningen eller företagshälsovården kan vara vägen till hjälp.

Bris

Bris stödjer barn som far illa. Du kan mejlachatta eller ringa.

BRIS Telefon 116 111
Öppettider alla dagar klockan 14−21. Du behöver inte säga vem du är och det är kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år. Det syns inte på telefonräkningen att du ringt till Bris.

Hjälplinjen

Hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris eller i andra svåra livssituationer. Här arbetar socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor med erfarenhet av att stödja människor i kris. Du kan kontakta Hjälplinjen för egen del eller om du är orolig för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen och de som svarar är helt anonyma.

Telefon 0771-22 00 60
Öppettider alla dagar klockan 13-22. Använder du texttelefon? Använd förmedlingstjänsten texttelefoni.se.

Mind

Mind har en stödtelefon för dig som är äldre och mår psykiskt dåligt.

Äldrelinjen 020-22 22 33
Öppettider vardagar klockan 10-15.

Save the Children helpline

Are you a child or a youth and have recently arrived in Sweden? Do you have questions on how things work in Sweden? Or do you just need someone to talk to? You can call the Save the Children helpline about anything! You can speak English, Dari or Arabic. You can be anonymous. The call is free of charge.

Helpline call 0200–77 88 20 
Hours every day between 15–18 (3pm−6pm).

Vissa drabbade känner sig hjälpta av att lära sig mer om självskadebeteende. Därför har vi i projektet sammanställt aktuell kunskap. Uppgifterna kommer från forskare, personer med egen erfarenhet och psykiatrimedarbetare. Här kan du söka mer information:

För de som finns runt omkring − föräldrar, barn, vänner och partners − kan det vara viktigt att få svar på sina frågor och funderingar och att få stöd för att orka finnas där för den som är drabbad. I vissa landsting finns särskilda program för att stödja närstående till patienter med självskadebeteende.

Anhörigas Riksförbund

Anhörigas Riksförbund har en jourtelefon för dig som är närstående och behöver stöd och råd.

Anhöriglinjen 0200-23 95 00
Öppettider är måndag , tisdag, torsdag och fredag klockan 10:00-15:00 Onsdag klockan 18:00-21:00.

Bris

Bris har en telefonlinje för dig som är vuxen och vill prata om barn och unga.

BRIS Vuxentelefon om barn 0771-50 50 50
Öppettider vardagar klockan 9−12.

Mind

Mind har en jourtelefon för föräldrar eller andra vuxna som är oroliga för barn eller ungdomar i sin närhet. Hit kan du ringa anonymt.

Föräldralinjen 020-85 20 00
Öppettider vardagar klockan 10−15 samt torsdagar 19−21.


Maskrosbarn

Maskrosbarn arbetar med att stödja ungdomar mellan 13–19 år som växer upp med föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

SHEDO

SHEDO erbjuder stöd till anhöriga och arrangerar också stödgrupper för närstående i form av studiecirklar tillsammans med Sensus på flera orter i Sverige.


Familjeband

Familjeband är en metod för närstående till patienter med emotionell instabil personlighetsstörning som används i några regioner, kontakta närmsta allmänpsykiatriska mottagning.

Det finns kunskap och stöd att hämta i andra organisationer och föreningar som arbetar med frågor om psykisk hälsa. SHEDO arbetar med peer-to-peer-stöd, vilket betyder att deras forum och jourmejl bemannas av personer som har egna erfarenheter av att vara drabbade eller närstående till någon med ett självskadebeteende eller ätstörning. På deras hemsida hittar du material och verktyg som du kan använda.

Föreningen Tilia

Tilia är en ideell förening som jobbar mot psykisk ohälsa bland unga. De har även en stödchatt.

Frisk och Fri − Riksföreningen mot ätstörningar

Frisk och Fri erbjuder aktiviteter och stöd för både drabbade och närstående.

NSPH

Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.

Killfrågor

Killfrågor vänder sig till killar och har en chatt på kvällstid för dig som är ung och behöver prata med någon.


Tjejzonen

Tjejzonen är Sveriges största organisation för att stödja unga tjejer.