Kontakt

Hem/Kontakt
Kontakt 2020-04-22T17:31:01+02:00

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på Nationella Självskadeprojektet? Kontakta eva.klingberg@soprasteria.com

Vill du komma i kontakt med rätt person i ditt landsting eller region, klicka här och sedan på rubriken Kontaktpersoner.

Du kan också skicka post till:
Nationella Självskadeprojekt
Att: Eva Klingberg
Sveriges Kommuner och Regioner
Avd Vård och omsorg
Uppdrag Psykisk hälsa
118 82 Stockholm

Stöd för dig som är drabbad av ett självskadebeteende, eller för dig som är närstående!

Behöver du någon att prata med självskadebeteende, ätstörningar eller andra självdestruktiva beteenden? Är du själv drabbad, eller behöver du som närstående stöd?
Hör av dig till Självskadechatten som återfinns på;
https://sjalvskadechatten.shedo.se

Självskadechatten drivs av den ideella föreningen SHEDO och verksamheten har utgångspunkt i ett egenerfaret och medmänskligt stöd.
Öppettider är;
måndag, tisdag, torsdag, lördag och söndag klockan 20-22:00.

Vi finns också på jour@shedo.se