Första linjen

Första linjen 2018-03-14T16:10:47+01:00

Första linjen

Första linjen avser de funktioner och verksamheter som har till uppgift att först ta emot barn, ungdomar och familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet är av psykologisk, medicinsk, social eller pedagogisk karaktär. Barn och unga med lätt eller medelsvår psykisk ohälsa faller lätt mellan stolarna eftersom det finns ett glapp mellan de insatser som erbjuds generellt till barn och unga och stöd och vård som erbjuds inom specialistnivån inom vård och omsorg.

Syftet med första linjen är att ge rätt hjälp i rätt tid för barn och unga som visar tidiga tecken på eller har risk för psykisk ohälsa. Första linjen bygger på ett helhetstänkande utifrån förståelsen att omständigheter som psykisk ohälsa, skolsituation och medicinska, psykologiska samt sociala faktorer kan påverka varandra och bilda en helhet.

Ansvaret för första linjen är inte tydligt lagreglerat och riktlinjer saknas för ansvarsfördelningen inom och mellan kommuner och landsting. Du kan läsa mer om första linjen hos Uppdrag Psykisk Hälsa.

Ett stödmaterial för första linjen, Förstalinjeboken, har tagits fram med syfte att ge en samlad bild av vilka insatser första linjen kan eller skulle kunna erbjuda barn, unga och anhöriga. Nationella Självskadeprojektet har bidragit med ett avsnitt om barn och unga som gör illa sig själva. Du hittar den första versionen av Förstalinjeboken i rutan till höger.