Inbjudan Skevik HT-21

Hem/Nyheter/Inbjudan Skevik HT-21

Inbjudan Skevik HT-21

Välkomna till
Bemötandeutbildning av utbildare
Bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden

21, 22 och 23 september 2021

Kursbeskrivning
Detta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.

För att kunna nå ut i din region till personal som möter självskadebeteende i sin yrkesroll har vi skapat en 2,5-dagars utbildning med fokus på bemötande. Den består av 2 intensiva heldagar plus en halv dags obligatorisk förberedelse som görs genom att gå igenom Basmodulen i projektets webbutbildning innan kursens början.

Målsättningen med utbildningen är att du inom din region ska kunna utbilda personal som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande beteenden, för att förbättra förståelsen för självskadebeteende, öka deras förmåga att hantera svåra samtal och situationer och utveckla hjälpande färdigheter i möten med personer som har en självskadeproblematik.

Kursinnehåll
Kursinnehållet baseras främst på tankegångar från Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Under kursen kommer vanligt förekommande problem och utmaningar att belysas genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Fokus ligger på:
– Människor i kris och känslomässig obalans
– Självskadebeteendets funktion
– Biosocial teori
– Medveten närvaro
– Acceptans- & valideringsfärdigheter
– Förändringsstrategier och färdigheter för känsloreglering
– Dialektik & effektiva antaganden
– Förhållningssätt och bemötande: att förhålla sig icke-dömande och göra det bästa utifrån de förutsättningar som råder
– Patient- och närståendeperspektiv

Målgrupp för denna utbildning av utbildare
Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, skötare m.m.) samt olika erfarenhet av öppen-och heldygnsvård. Det är önskvärt att minst 2 personer från varje region tar del av denna utbildning för utbildare (eventuellt fler från större regioner, i mån av plats) för att erhålla stöd och kollegialt samarbete efter utbildningen, om det inte finns utbildad kollega sedan tidigare inom regionen. Intresse för utvecklingsarbete och pedagogiskt arbete är värdefullt då utbildningen även innebär att du ska föra vidare och hålla kunskaperna levande i din region.
För att tillgodogöra sig utbildningen är det bäst

 1. Om personerna har DBT-utbildning och ingår i ett DBT-team.
 2. Om det inte är möjligt är det bra om personerna har grundläggande KBT-utbildning (steg 1) eller likvärdig utbildning. Detta diskuteras i så fall med kursanordnarna.

Kursupplägg och förberedelse
Utbildningen för utbildare ges under 2,5 dagar (tisdag – torsdag). Kursen startar 09.00 tisdag 21 september och slutar 14.00 torsdag 23 september.
Möjlighet finns att anlända kvällen innan kursstart, dvs måndag 20 september, och tillsammans med andra inbokade från kursen att äta en gemensam enrätters middag (till extra kostnad 210:- exkl moms som ska betalas på plats).

Kursdagarna omfattar föreläsningar, diskussioner och övningstillfällen. Deltagarna erhåller kursmaterial på plats.

Obligatorisk förberedelse är att gå igenom webbutbildning Basmodul
Frivilligt är att också gå igenom Öppenvårdsmodul och Heldygnsmodul.

Utbildare
Utbildare på kursen är Camilla Kordnejad Karlsson, leg sjuksköterska och leg psykoterapeut, och Ulrica Bonde, leg psykolog, specialistpsykolog i psykoterapi och handledare i KBT. Båda är utbildade inom DBT och har mycket goda kunskaper om och erfarenheter från arbete med patienter med självskadebeteende. På kursen medverkar också en gästföreläsare med egen erfarenhet av självskadebeteende.

Kostnad, ange viket/vilka alternativ i samband med ansökan:

 1. Kurspaket: Ankomst tisdag morgon och avresa torsdag eftermiddag, övernattning i enkelrum natt till onsdag och torsdag. Frukost onsdag och torsdag, fika och lunch alla tre dagar samt enrätters middag tisdag och onsdag kväll
  Pris: självkostnadspris beräknat efter antal deltagare – vid 18 deltagare 6800 kr exkl moms och vid 10 deltagare 12100 kronor exkl moms
 2. För ankomst måndag kväll; allt i alternativ 1 med extra övernattning måndag-tisdag i enkelrum inkl frukost tisdag morgon
  Pris: kurspaketskostnad plus 1215 kr exkl moms
 3. Önskar reservera plats vid enrätters middag måndag kväll
  Pris: 210 kr exkl moms, vilket ska betalas på plats direkt till Skeviks kursgård.

Meddela behov av specialkost vid din anmälan.
Resor bokas individuellt och bekostas av arbetsgivare.

Anmälan snarast, dock senast 2021-07-26 via länk till: Skevik 21-23/9 2021

Regler för avbokning av deltagare:
Vid eventuell avbokning efter 26 juli måste full avgift betalas då avbokning av kursgården ej kan göras. Det går bra att byta deltagare och sända någon till behörig kollega istället för den först anmälda deltagaren efter överenskommelse med kursgivningen.

Regler för avbokning av arrangör:
I händelse av färre än 10 deltagare kan utbildningen tyvärr inte erbjudas.

Kursgården
Skeviks Gård ligger 30 minuter med bil eller buss utanför Stockholm.
Här kan du se deras hemsida: Skeviks gård. Med hav och natur inpå knuten är Skeviks Gård en inspirerande plats för utbildningar. Den vackra skärgårdsmiljön ger arbetsro, och de röda husen med vita knutar kombinerar äldre svensk tradition med modern teknik.

Förutom den harmoniska skärgårdsmiljön så är en av de viktigaste hörnstenarna maten och valet av råvaror, där de bland annat har ett stort eget grönsaksland, egna höns som ger fina ägg och ett nära samarbete med lokala producenter av råvaror.

Frågor om utbildningen
Camilla Kordnejad Karlsson: camilla.kordnejad-karlsson@sll.se
Ulrica Bonde: ulrica.bonde@vgregion.se

Frågor om anmälan:
Pethra Zollfrank: pethra.zollfrank@vgregion.se


2021-07-07T09:49:58+02:00 7 juli, 2021|