Forskning och material

Hem/Forskning och material
Forskning och material 2018-03-14T15:49:58+01:00

Rapporter och material från studier och tidigare delprojekt

Ett av Nationella Självskadeprojektets främsta syften har varit att samla och sprida aktuell kunskap. Material har framställts av kliniska erfarenheter, egenerfarnas berättelser och resultat från forskningsstudier.

I vårt huvuddokument, Rekommendationer för insatser vid självskadebeteende, har vi samlat information och vägledning för dig som arbetar inom psykiatrin. Du kan också läsa en tilläggsrapport om heldygnsvård. Övrigt material hittar du i de andra boxarna på den här sidan.