Press och media

Hem/Press och media
Press och media 2018-03-14T09:20:29+01:00

Att rapportera om självskadebeteende

Radio, TV och tidningar rapporterar ofta om självskadebeteende och psykiatrins verksamhet. Media kan bidra till att sprida information och hopp och därför har vi sammanställt råd till journalister om hur man kan tänka när man rapporterar kring självskadebeteende. Råden är baserade på den svenska översättningen av WHO:s riktlinjer för rapportering om självmord: Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media (pdf) (Karolinska Institutets folkhälsoakademi, 2009).

  • Journalister vet betydelsen av vilket språk som används om ett fenomen. Utnyttja din kunskap för att nyansera rapporteringen om dessa frågor. Till exempel så bör en ovanlig form av självskadande beteende behandlas med stor försiktighet, då detta öppnar möjligheten för att beteendet sprids till fler.
  • Försiktighet bör iakttas vid rubriksättning. En genomtänkt och välbalanserad artikel kan förstöras av en sensationslysten eller detaljerad rubrik.
  • Fokusera aldrig på en självskadande persons sår eller ärr, då det kan trigga igång tankar hos andra. Undvik att beskriva specifika metoder som används för självdestruktiva handlingar, då beskrivningar av dessa kan inspirera andra med självskadebeteende.
  • Var speciellt noggrann vid rapportering kring kända personers självskadebeteende. Risken för smittoeffekt riskerar att vara starkare när det handlar om kända personer som många vill identifiera sig med.
  • Beskriv inte hur en person gått tillväga för att skada sig själv. Nämn till exempel aldrig antal piller eller antal självskador. Det kan förvandla en välmenande artikel till en katastrofal bruksanvisning.
  • Var försiktig med att använda foton och rörliga bilder. Fotografier som illustrerar självskadehandlingar bör inte användas. Det är relativt vanligt att bilder på blodiga rakblad eller närbilder av ärrade kroppsdelar får illustrera inslag och artiklar om självskadebeteende. Det riskerar att göra att fokus hamnar fel, då självskadebeteende handlar om känslorna och orsakerna till skadorna, snarare än de faktiska skadorna.
  • Ge information om var man kan söka stöd för självskadebeteende.