Välkommen till utbildning av utbildare – att möta självskadebeteende

Hem/Nyheter/Välkommen till utbildning av utbildare – att möta självskadebeteende

Välkommen till utbildning av utbildare – att möta självskadebeteende

Kursbeskrivning
Detta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende. Utbildningen är en del av Nationella självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser, samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.

För att kunna nå ut i ditt landsting till personal som möter självskadebeteende i sin yrkesroll har vi skapat en 2.5 -dagars utbildning med fokus på bemötande. Den består av 2 intensiva heldagar plus en halv dags förberedelse som görs genom att gå igenom Basmodulen i projektets webbutbildning innan kursens början.

Målsättningen med utbildningen är att du inom landsting ska kunna utbilda personal som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande beteenden, för att förbättra förståelsen för självskadebeteende, öka deras förmåga att hantera svåra samtal och situationer och utveckla hjälpande färdigheter i möten med personer som har en självskadeproblematik.

Målgrupp för denna utbildning av utbildare:
Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, skötare m.m) samt olika erfarenhet av öppen- och heldygnsvård. Det är önskvärt att minst 2 personer från varje landsting tar del av denna utbildning för utbildare.

När: 8 – 10 september 2020
Var: Skeviks gård, Stockholm
Anmälan: Sista anmälningsdag 28:e juni, länk till anmälan via Regionkalendern

Läs mer om kursbeskrivning, innehåll och förberedelse, samt anmälan här

2020-06-22T10:37:52+02:00 11 maj, 2020|