SHEDO 2018-03-13T14:08:12+01:00

SHEDO

Nationella Självskadeprojektet har ett nära samarbete med intresseföreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation). SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som är öppen för såväl drabbade och anhöriga som professionella som i sitt arbete möter personer med ätstörningar eller självskadebeteende.

SHEDO arbetar utifrån tre syften:

  • Att sprida kunskap om självskadebeteende och ätstörningar genom till exempel föreläsningar, hemsida och trycksaker.
  • Att ge stöd åt drabbade och anhöriga genom till exempel anhörigutbildningar, jourmail, stödforum och färdighetslista.
  • Att arbeta för en bättre vård för dessa grupper genom till exempel brukarråd, samverkan med psykiatrin och att skapa opinion.

Ego Nova är SHEDO:s nationella informationsprojekt som syftar till att öka kunskapen om självskadebeteende och ätstörningar, minska fördomar och ge hopp. Inom ramen för projektet ges föreläsningar för personal inom psykiatri, socialtjänst, skola och andra verksamheter där man möter personer som drabbats av självskadebeteende eller ätstörningar. Även drabbade och anhöriga ingår i målgruppen.

Föreläsningarna är målgruppsanpassade och bygger på såväl självupplevda erfarenheter som faktadelar som tagits fram i samarbete med institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Föreläsarna är personer med egen erfarenhet av ett tidigare självskadebeteende, återhämtning och vägar vidare. Föreläsningarna kan ges vid tillfällen som personalmöten, temadagar och konferenser och tar mellan 60–90 minuter. Verktyg som filmer, forumteater och en bok ingår också i projektet.

Sedan 2013 har Ego Novas föreläsningar genomförts inför cirka 15 000 personer runt om i Sverige. Klicka här för att boka föreläsning.

Effekterna av anhörigstöd vid självskadebeteende

Är ni en verksamhet inom psykiatrin? Just nu pågår en studie som undersöker vilken effekt SHEDO:s anhörigstöd har för anhöriga och för deras relation till den drabbade. Anhörigas erfarenheter undersöks med fokus på ökat välbefinnande, minskad upplevd stress, skuld, skam och ensamhet.

Är ni intresserade av att hålla anhörigutbildningar och vara med i studien utbildar SHEDO era samtalsledare gratis på er arbetsplats mot att ni i gengäld håller i minst en samtalsgrupp under hösten. Kontakta SHEDO på anhorigprojektet@shedo.se.

Bakom studien står SHEDO i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Att vara anhörig kan vara både belönande och stressfyllt. Tre av fyra anhöriga behöver stöd, enligt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH). Men att ha engagerade anhöriga kan ge en bättre prognos för tillfrisknande och anhöriga kan vara den viktigaste friskfaktorn. Anhöriga är ofta de som ser till att den drabbade söker hjälp och stannar i behandling. Det är av stor vikt att anhöriga blir erbjudna stöd för egen del.

Därför har SHEDO tagit fram en anhörigutbildning i samarbete med Sensus studieförbund, Att vara anhörig till en person drabbad av självskadebeteende. Upplägget är lättanvänt och pedagogiskt och går att använda i såväl psykiatrisk som kommunal verksamhet. Utbildningen är utformad som en studiecirkel där man ses vid åtta tillfällen. På träffarna tar man upp ämnen som vad det innebär att vara anhörig till en person med självskadebeteende, fakta om självskadebeteende, anhörigas hälsa, tips och råd kring samtal och förhållningssätt, hur anhöriga kan hitta energi i vardagen, känslor och vägar vidare. Genom utbildningen får anhöriga också träffa andra som befinner sig i en liknande situation och därigenom känna sig mindre ensamma.

Är du anhörig och vill ha stöd?

Genom psykiatrimottagning

Kontakta din psykiatrimottagning och fråga om de erbjuder anhörigstöd. I nuläget finns det två former av anhörigutbildningar inom psykiatrin, Familjeband (DBT-inriktad) och SHEDO:s utbildning.

Anhörigkonsulenter

Anhörigkonsulenter ska finnas i alla kommuner. I deras uppgifter ingår att jobba med anhöriga till personer som är långvarigt sjuka eller har funktionsnedsättning.

Om det visar sig att psykiatrimottagningen eller anhörigkonsulenten inte erbjuder något stöd, tipsa dem gärna om SHEDO:s utbildning.

SHEDO:s anhörigutbildning

På Sensus hemsida kan du se söka på självskadebeteende och se när anhörigutbildningen startar nära dig, eller kontakta ditt närmaste Sensuskontor. Studiecirklar startar när tillräckligt många visar intresse.

Kontakta SHEDO

Har du frågor om utbildningen, arbetar du med anhöriga och vill starta en samtalsgrupp eller undrar du något annat, hör av dig till SHEDO på anhorigprojektet@shedo.se.

SHEDO