Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

Hem/Nyheter/Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

Kursbeskrivning
Detta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden.

Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.

För att kunna nå ut i din region till personal som möter självskadebeteende i sin yrkesroll har vi skapat en 2,5-dagars utbildning med fokus på bemötande. Den består av 2 intensiva heldagar plus en halv dags förberedelse som görs genom att gå igenom Basmodulen i projektets webbutbildning innan kursens början.

Målsättningen med utbildningen är att du inom din region ska kunna utbilda personal som möter personer som visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande beteenden, för att förbättra förståelsen för självskadebeteende, öka deras förmåga att hantera svåra samtal och situationer och utveckla hjälpande färdigheter i möten med personer som har en självskadeproblematik.

Kursupplägg och förberedelse
Utbildningen för utbildare ges under 2,5 dagar och startar kl 09.00 tisdag 19 september och slutar kl 13.00 torsdag 21 september.

Ankomst måndag 18 september med gemensam måltid kl 19.00. Båtavfärd till ön går 18.20 från hållplats Rökan Bryggan, längs Marstrandsexpressen. OBS, viktigt att vara på plats för avresa i tid, då det är enda avresan. Förbeställd till utbildningen, Västtrafik kostnad på 36 kr som deltagaren/arbetsgivaren betalar. Gemensam returresa ingår tillbaka till hållplats Rökan Bryggan.
Alternativ kollektivtrafik till Dyrön Södra är från Rönnängs Brygga med linje 361, avgång 1 gång i timmen, upp till 20 min promenad. 

Kursdagarna omfattar föreläsningar, diskussioner och övningstillfällen. Deltagarna erhåller kursmaterial på plats.

Förberedelser görs genom att gå igenom webbutbildning – länk: Basmodul
Frivilligt är att också gå igenom – länkar: Öppenvårdsmodul och Heldygnsmodul.

Sista anmälningsdag: 2023-06-30 via länk till:
Bemötandeutbildning 2023