Lyckad läkardag om DBT

Hem/Nyheter/Lyckad läkardag om DBT

Lyckad läkardag om DBT

Psykiater från hela Västra noden, liksom långväga ditresta från andra delar av landet, hade 23 oktober förmånen att lyssna på psykiater och psykoterapeut Charles Swenson från Massachusetts, USA.

Temat var Vad varje psykiater bör veta om DBT, ett ämne som är högaktuellt då Västra noden för närvarande är igång med att implementera denna behandlingsform.

Charles har med sin långa erfarenhet mycket att dela med sig av till oss i Sverige angående hur man implementerar en ny behandlingsform, då man i USA gjort ett liknande förändringsarbete, fast fyrtio år tidigare.

Dialektisk beteendeterapi är en evidensbaserad behandlingsmetod för individer med emotionell instabilitet, där självskadebeteende är en vanligt förekommande problematik. DBT är en användbar metod såväl för vuxna som för ungdomar under 18 år.

Utbildningen arrangerades och bekostades av Nationella Självskadeprojektet, vars mål är att minska antalet unga med självskadeproblematik, minska inläggningar i heldygnsvård liksom användandet av tvångsåtgärder. DBT syftar just till detta, att kunna hantera patienter i öppenvård genom en tät och regelbunden kontakt.

Läkarna har en viktig funktion inom psykiatrin då de träffar många patienter för bedömning och medicinering och då de har inflytande att påverka vården. Syftet var att med denna dag ge deltagarna redskap i mötet med patienter med självskadeproblematik samt fokusera på läkarens roll i en DBT-behandling. Därför valde projektet att fokusera speciellt på läkarna för denna heldag och det är med stor tillfredsställelse som vi nu ser att dagen blev mycket uppskattad och att nytt intresse för metoden väckts!

I januari kommer en ny läkardag att anordnas i Västra noden, på temat Farmakologi för personlighetsstörningar som vi hoppas att många läkare kommer att anmäla sig till.

2018-03-13T16:16:52+01:00 1 november, 2013|Taggar: , , , , , , |