Webbutbildningen ligger uppe

Hem/Nyheter/Webbutbildningen ligger uppe

Webbutbildningen ligger uppe

En webbaserad och lättillgänglig utbildning för att bättre förstå och bemöta ett komplext problem finns nu på nätet.

Utbildningen är framtagen inom ramen för projektet Nationella Självskadeprojektet. Det främsta syftet med utbildningen är att öka kompetensen hos personer som i sin yrkesutövning möter självskadebeteende. Utbildningen ska därför vara lättillgänglig och webbaserad så att man via internet ska kunna ta del av innehållet. Man kan arbeta i en studiegrupp (rekommenderas) eller på egen hand.

Utbildningen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med personer som lider av ett självskadebeteende. Det kan vara inom elevhälsan, på vårdcentraler, på akutmottagningar, inom polisen, på olika nivåer inom den psykiatriska vården, på ungdomsmottagningar eller inom socialförvaltningen. Den vänder sig till de som behöver grundläggande kunskaper om hur man känner igen självskadebeteende, hur vanligt det är och var man kan ta reda på mer fakta om det behövs. Ett viktigt syfte är också att utbildningen ska öka praktiska färdigheter om hur man kan förstå, bemöta och behandla självskadebeteende.

2017-08-17T15:10:02+00:00 14 november, 2013|Taggar: , |