bemötande

Hem/Tag:bemötande

Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

2023-07-06T09:48:55+02:00 7 mars, 2023|Taggar: , , , , , , , , , , |

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.För att kunna nå [...]

Läkare går sällan bemötandeutbildningar

2018-03-13T14:18:04+01:00 14 december, 2017|Taggar: , , |

Tusentals personer har gått Nationella Självskadeprojektets bemötandeutbildningar för att bli bättre på att möta individer med självskadebeteende och förstå vad självskadebeteende har för psykologisk funktion hos den som utför det. De flesta utbildningssatsningar läggs på personal inom psykiatrin, främst sjuksköterskor och vårdare. Läkare lyser dock med sin frånvaro på utbildningarna. I Halland satsar man nu [...]

Vården dålig på bemötande enligt SVT-undersökning

2018-03-13T14:18:39+01:00 12 december, 2017|Taggar: , |

SVT Nyheter har nyligen genomfört en enkätundersökning bland personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Ungefär 130 personer från olika delar av Sverige svarade på enkäten och majoriteten av dem har dåliga erfarenheter av möten med både den somatiska och psykiatriska vården. Många vittnar om ett kränkande och nonchalant bemötande från vårdpersonal. Enligt Aslak Iversen, chef [...]

Utökat samarbete mellan SHEDO och Region Skåne

2018-03-13T14:19:35+01:00 12 december, 2017|Taggar: , , |

Nationella Självskadeprojektet har ett nära samarbete med föreningen SHEDO som säkerställer att ett brukarperspektiv finns med på alla nivåer. SHEDO riktar sig till såväl drabbade och anhöriga som professionella som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende eller ätstörningar. Nu har Region Skåne genom hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att teckna en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap [...]

Interaktiv teater om att möta personer med självskadebeteende

2018-01-29T12:51:03+01:00 1 december, 2017|Taggar: , , , |

Ett uppskattat inslag på Nationella Självskadeprojektets konferens i november var forumteatergruppens Solveres interaktiva föreställning om att möta personer med självskadebeteende inom vården. Deltagarna på konferensen fick se och medverka i en kortare version av föreställningen som har tagits fram tillsammans med SHEDO för informationsprojektet Ego Nova. Syftet med föreställningen är att öka kunskaperna om och [...]

Webbsänt seminarium om självskadebeteende

2017-11-27T15:39:24+01:00 27 november, 2017|Taggar: , , , , , , , , |

Den 22 november arrangerade SHEDO och Nationella Självskadeprojektet ett seminarium i Stockholm som riktade sig till dem som möter personer med självskadebeteende i sin yrkesroll. Seminariet filmades och sändes live, och går även att se i efterhand på webben. Medverkade gjorde Kerstin Evelius, nationell samordnare inom området psykisk hälsa, som berättade om varför självskadebeteende är [...]

Filmad version av kaskadutbildningen

2017-10-05T13:14:15+02:00 5 oktober, 2017|Taggar: , , , |

Nationella Självskadeprojektets kaskadutbildning är en grundläggande utbildning framtagen för vårdcentraler, ungdomsmottagningar, elevhälsa, somatiska akutmottagningar och annan personal som kommer i kontakt med personer med självskadebeteende. Utbildningen kan genomföras av utbildare under till exempel en APT, men nu finns den också i en filmad version. I fyra delar diskuterar Magnus Skog, psykiatrisköterska och projektledare, och Camilla [...]

Självskadebeteende och normer

2017-07-19T16:38:30+02:00 19 juli, 2017|Taggar: , , |

Det finns många stereotypa och fördomsfulla uppfattningar om självskadebeteende som kan vara kopplade till bland annat kön, genus eller hudfärg. Dessa uppfattningar, eller normer, ses ofta som självklarheter och kan vara svåra att lägga åt sidan. Men det är viktigt att vi blir medvetna om vilka normer som finns i samhället, hur de påverkar oss [...]

Boka föreläsning med SHEDO

2017-08-16T15:44:11+02:00 10 mars, 2017|Taggar: , , |

SHEDO, Self Harm and Eating Disorders Organisation, erbjuder genom projektet Ego Nova målgruppsanpassade föreläsningar för personal inom verksamheter där man möter personer med självskadebeteende. Syftet är att sprida kunskap, men också att minska fördomar och ge hopp. Föreläsarna är personer med egen erfarenhet av självskadebeteende. Föreläsningarna kan ges i samband med till exempel personalmöten, temadagar [...]