behandling

Hem/Tag:behandling

Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

2023-07-06T09:48:55+02:00 7 mars, 2023|Taggar: , , , , , , , , , , |

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.För att kunna nå [...]

Nyhetsinslag om ERITA

2018-03-13T14:14:12+01:00 19 februari, 2018|Taggar: , , , |

I förra veckan visade Tv 4-nyheterna ett inslag om ERITA, en internetförmedlad behandling som riktar sig till ungdomar mellan 13 och 17 år med ett självskadebeteende. I klippet medverkar Johan Bjureberg, psykolog som arbetar med den pågående nationella ERITA-studien, och Emelie Tiitso som har tillfrisknat från ett självskadebeteende. Fördelarna med en internetförmedlad behandling är bland [...]

Lyckat försök med vårdhundar på BUP Malmö

2018-03-13T15:11:42+01:00 4 juli, 2017|Taggar: , , |

Barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö tar emot patienter med till exempel ätstörningar och depressioner från hela Skåne. Förra året påbörjade man ett försök med vårdhundar som behandling. Behandling med vårdhundar är en del i avdelningens arbete med att minska tvångsåtgärder och hundarna hjälper patienterna på olika sätt, bland annat genom att minska oro och ångest. [...]

Stort behov av ett nationellt självskadeprojekt i Danmark

2018-03-13T15:21:56+01:00 7 februari, 2017|Taggar: |

Vi har tidigare berättat om att en grupp från Nationella Självskadeprojektet har besökt Danmark för att dela med sig av erfarenheter kring att arbeta med ett projekt som syftar till att sprida kunskap om självskadebeteende. I en debattartikel i Politiken skriver företrädare från tre olika politiska partier om Danmarks behov av ett liknande nationellt projekt [...]

Samarbete med Danmark kring självskadeprojekt

2017-06-22T11:37:54+02:00 7 november, 2016|Taggar: , , , |

I Danmark förbereder man sedan en tid tillbaka uppstart av ett nationellt projekt kring såväl förebyggande som behandlande insatser riktade mot personer som är drabbade av självskadebeteende. En grupp från det svenska Nationella Självskadeprojektet, bestående av projektledare Eva Klingberg och forskare Hanna Sahlin samt Johan Bjureberg, träffade den 2 november ett tiotal danska experter på [...]

Supplementrapport

2018-03-13T15:41:43+01:00 7 oktober, 2015|Taggar: , , , , , , , , |

Äntligen släpper vi ett supplement till kvalitetsdokumentet, nu med fokus på vård i heldygnsvårdsmiljö. Den nya rapporten samlar forskning, bygger vidare på befintliga kunskaper och formulerar förslag för hur slutenvården kan utvecklas. Heldygnsvårdsrapporten är en översikt av den forskning som undersökt självskadebeteende i heldygnsvårdsmiljö. En stor del handlar om vanliga åtgärder som idag används på [...]

Kartläggning av behandlingsutbud i olika landsting

2018-03-13T15:54:29+01:00 1 september, 2014|Taggar: , , |

– Insatserna för personer som har ett självskadebeteende utvecklas just nu på många håll i landet. Vi ser en ökad medvetenhet hos psykiatrin för att de behöver arbeta mer strukturerat med just detta, berättar David Ershammar, projektledare för Södra noden i Nationella Självskadeprojektet. Projektet frågade under våren 2014 ansvariga för psykiatriska verksamheter i Sverige om [...]

Medarbetardagarna Landstinget Gävleborg

2018-03-13T15:58:06+01:00 13 maj, 2014|Taggar: , , , , |

Den 14 och 21 mars samt den 4 april 2014 anordnade Landstinget Gävleborg tre medarbetardagar för alla landstingsanställda i Gästrikland och Hälsingland. Mässan utgjordes av föreläsningar och utställningsmontrar där olika verksamhetsområden inom landstinget och regionförbundet fanns representerade, från busstrafik till kulturutveckling. DBT-teamet på BUP i Gävle fanns på plats med sin egen monter för att åskådliggöra [...]

Första deltagarna i ERITA har påbörjat sin behandling

2018-03-13T16:00:44+01:00 4 april, 2014|Taggar: , , , , , |

ERITA, Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, är en beteendeterapeutisk behandling för ungdomar som skadar sig själva. Nu har de första deltagarna och deras föräldrar inkluderats, gjort förmätningen och påbörjat behandling med ERITA. I behandlingen ingår även en föräldrakurs som administreras över internet. På sikt hoppas vi kunna skapa en internetförmedlad behandling med terapeutstöd för ungdomar med [...]

Vad varje psykiater behöver veta om personlighetsstörningar − läkarutbildning i Göteborg

2017-07-31T15:27:27+02:00 24 januari, 2014|Taggar: , , , , , , , |

En heldag om diagnostik, differentialdiagnostik, farmakologi, strukturerad behandling och bemötande. Nationella Självskadeprojektets Västra nod anordnade den 23 januari 2014 en heldag för läkare inom psykiatrin på Folkets Hus i Göteborg. Inbjudan var nationell och lockade även en del långväga gäster. Temat för dagen var självskadebeteende, personlighetsstörningar och diagnostik samt det som är speciellt för målgruppen, [...]