Kartläggning av behandlingsutbud i olika landsting

Hem/Nyheter/Kartläggning av behandlingsutbud i olika landsting

Kartläggning av behandlingsutbud i olika landsting

– Insatserna för personer som har ett självskadebeteende utvecklas just nu på många håll i landet. Vi ser en ökad medvetenhet hos psykiatrin för att de behöver arbeta mer strukturerat med just detta, berättar David Ershammar, projektledare för Södra noden i Nationella Självskadeprojektet.

Projektet frågade under våren 2014 ansvariga för psykiatriska verksamheter i Sverige om behandlingsutbudet för personer som har självskadebeteende. Enkäten fokuserade främst på de strukturerade behandlingsmetoder som forskningen visat vara effektiva. Behandlingsmetoden ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, inkluderades inte då den just nu prövas och utvärderas inom ramen för projektet vid cirka 16 orter i landet.

– Det är svårt att dra några generella slutsatser av materialet bland annat på grund av att många inte har svarat och att kvaliteten på det samlade materialet är för varierande. Men det ger ett underlag som ledningspersoner inom psykiatrin kan arbeta vidare med när man planerar för ett brett vårdutbud. Projektet arbetar vidare för att samla in uppgifter och få en bättre bild av utbud och också vad som är önskvärt att landstinget ska erbjuda för insatser vid självskadebeteende, säger David Ershammar.

2018-03-13T15:54:29+01:00 1 september, 2014|Taggar: , , |