Nu startar utvärdering av ERGT och ERITA

Hem/Nyheter/Nu startar utvärdering av ERGT och ERITA

Nu startar utvärdering av ERGT och ERITA

ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, är en mycket lovande behandlingsmodell som är specifikt fokuserad på självskadebeteende och andra impulsiva destruktiva beteenden. ERGT pågår under 16 veckor med 90−120 minuter långa veckovisa sessioner och administreras i gruppformat. Det finns i dagsläget tre studier av ERGT som har mycket lovande resultat. ERGT har inte tidigare studerats i Sverige.

Intresset för att prova behandlingen i Sverige är stort och Nationella Självskadeprojektet genomför en samordnad studie på flera olika mottagningar runt om i landet för att undersöka om behandlingen kan överföras till en svensk öppenvårdspsykiatrisk kontext för vuxna med självskadebeteende. Utöver detta kommer även en anpassad och modifierad version av ERGT att utvecklas och studeras för barn och ungdomar.

ERGT-manualen har översatts till svenska och behandlingens upphovspersoner, Kim Gratz och Matthew Tull, kom till Sverige i augusti 2013 för att hålla en fördjupad utbildning i ERGT för terapeuter som medverkar i studien. De första behandlingarna i Sverige påbörjas under senhösten 2013 och målsättningen är att första fasen av projektet ska vara avslutad till sommaren 2014.

ERITA, Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, är en internetbaserad behandling för ungdomar som skadar sig själva. För många andra psykiatriska problem, inklusive depression och ångest, har internetbaserad KBT med terapeutstöd visat sig vara effektivt. Internetbaserad KBT påminner mycket om vanlig KBT. Patienterna gör samma saker för att må bättre, men den största skillnaden är att man har kontakt med sin psykolog via internet istället för att träffas. Internetbaserad KBT kan innebära dramatiskt ökad tillgänglighet genom att färre utbildade psykologer behövs och geografiska avstånd saknar betydelse. För ungdomar som självskadar och ofta skäms över detta kan tröskeln att söka hjälp också minska om de vet att de inte behöver resa till en psykiatrisk mottagning för att få hjälp utan istället kan ha kontakt med sin behandlare via internet.

Det vore därför önskvärt att utveckla och testa en individuell internetadministrerad version av ERGT med terapeutstöd för ungdomar som självskadar. ERITA skulle fylla ett stort tomrum inom sjukvården genom att vända sig till ungdomar i ett tidigt skede, innan deras besvär har blivit svåra och omfattande.

Eftersom självskadebeteende kan vara behäftat med stort lidande och ökad suicidrisk bör ett sådant projekt utvärderas stegvis i mindre skala innan en större kontrollerad utprövning genomförs och behandlingen slutligen implementeras inom den ordinarie vården.

Första steget i en sådan utvärdering är att anpassa ERGT-manualen till ungdomar och genomföra en liten utprövning av behandlingen (med 30 ungdomar). Om behandlingen visar sig vara effektiv skulle nästa steg vara att prova att administrera ERITA via nätet med terapeutstöd (med 30 ungdomar). Om den internetadministrerade behandlingen verkar vara effektiv bör en kontrollerad utprövning göras. I den kontrollerade prövningen skulle 30 ungdomar erhålla ERITA via nätet medan 30 ungdomar sätts upp på väntelista för ERGT. De som sätts upp på väntelista erhåller först sedvanligt omhändertagande inom den ordinarie vården under 14 veckor innan de också erbjuds ERGT. Syftet med väntelista är att ta reda på om ERGT är bättre än ”spontant tillfrisknande” och värt fortsatta investeringar.

Projektet beräknas sammanlagt ta ungefär två år att genomföra. Om ERGT visar sig fungera via internet torde implementering inom den ordinarie vården kunna genomföras relativt snabbt vilket skulle göra stor skillnad för de drabbade ungdomarna, deras familjer och samhället i stort.

Nationell styrgrupp för ERGT-projektet

  • Jonas Bjärehed, nationell styrgrupp för ERGT-projektet samt koordinator för ERGT-projektet för Södra och Västra noden
  • Johan Bjureberg, nationell styrgrupp för ERGT-projektet samt koordinator för ERGT-projektet för Norra noden
  • David Ershammar, ledamot i den nationella styrgruppen för självskadeprojektet och koordinator för Södra nodens självskadeprojekt
  • Clara Hellner, ledamot i den nationella styrgruppen för självskadeprojektet och koordinator för Norra nodens självskadeprojekt
  • Lars-Gunnar Lundh, nationell styrgrupp för ERGT-projektet
  • Brjánn Ljótsson, nationell styrgrupp för ERGT-projektet
  • Hanna Sahlin-Berg, nationell styrgrupp för ERGT-projektet
  • Åsa Spännargård, nationell styrgrupp för ERGT-projektet
  • Joanna Gelinder, administratör Norra nodens självskadeprojekt
2018-03-13T16:20:28+01:00 10 oktober, 2013|Taggar: , , , , , , , , |