36 behandlare utbildade i ERGT

Hem/Nyheter/36 behandlare utbildade i ERGT

36 behandlare utbildade i ERGT

Den sista veckan i augusti utbildades 36 behandlare från psykiatriska mottagningar spridda över landet i ERGT-metoden. Nu startar Nationella Självskadeprojektets ERGT-pilotstudie i praktiken på 18 psykiatriska mottagningar fördelade över hela landet.

Den sista veckan i augusti var den amerikanska docenten Kim Gratz och hennes kollega Matthew Tull i Sverige för att under tre intensiva dagar, den 27−29 augusti, utbilda 36 behandlare i metoden. Utbildningen var förlagd till institutionen för psykologi i Lund.

I och med detta kommer för första gången en behandlingsmodell specifikt riktad mot patienter med självskadebeteende att prövas i Sverige. Kim Gratz som har utvecklat ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, har använt och studerat metoden sedan början av 2000-talet och har haft goda resultat.

Under veckan i augusti utbildades också de handledare som kommer att följa projektet löpande och som även ansvarar för utvärderingen. Samtliga har specialistkompetens både kring självskadebeteende och psykologisk behandling.

Projektet beräknas pågå under ett år. Resultatet av studien kommer att ligga till grund för om och i så fall hur man ska gå vidare med ERGT-metoden i Sverige. Förhoppningen är att den ska kunna spridas som en väl fungerande behandlingsmodell.

Mottagningarna som deltar har själva anmält sitt intresse och har valts ut utifrån kompetens, erfarenhet, geografisk placering i Sverige, praktiska möjligheter att vara med i studiens alla delar samt patientunderlag.

2018-03-13T16:24:30+01:00 13 september, 2013|Taggar: , , , , , , |