Nyheter

Hem/Nyheter

Välkommen till utbildning av utbildare – att möta självskadebeteende

2020-05-11T12:59:11+02:00 11 maj, 2020|

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende. Utbildningen är en del av Nationella självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser, samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende. För att kunna nå ut i ditt landsting till personal som möter självskadebeteende i sin yrkesroll har vi skapat en [...]

Rapportsläpp och paneldebatt – Psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

2020-04-22T19:30:48+02:00 22 april, 2020|

Den 21 april släpper vi rapporten som vi tagit fram tillsammans med Kairos Future om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga.Tre barn och unga upp till 24 år tar varje vecka sina liv. I kombination med höga tal för självmordsförsök och självskador summerar vi i ett tydligt budskap - nu måste vi börja agera långsiktigt och på alla samhällsnivåer [...]

Spridningskonferens i Stockholm

2019-11-11T13:57:51+01:00 11 november, 2019|

Under onsdagen den 6:e november höll vi en spridningskonferens i Stockholm! Inledningstalade gjorde professor Clara Hellner och därefter föreläste SHEDOs Cassandra Lawrence om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning! Medverkade under dagen gjort också Magnus Skog som berättade om arbetet i Nationellt processteam självskada, samt Hanna Sahlin som berättade om Vård och insatsprogrammet avseende självskadebeteende.

Bok- och Biblioteksmässan 2019, Göteborg

2019-09-26T07:40:21+02:00 26 september, 2019|Taggar: , , , , , , , |

Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019 Enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret VGR deltar även i år på Bok- och biblioteksmässan med montern ”Psykisk hälsa genom livet” i monter nummer C05:32. Montern är ett samarbetsprojekt med Uppdrag psykisk hälsa SKL, Kunskapsstöd psykisk hälsa VGR och intresseföreningen SHEDO (self harm and eating disorder [...]

Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens

2019-08-30T09:28:47+02:00 30 augusti, 2019|Taggar: , , , |

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende. När: Måndag 11 november, klockan 09:00-15:30 Plats: Piperska Muren, Scheelgatan 14, Stockholm Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommun som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende. Politiker och professions- och brukarföreningar. Samt separata spår för olika målgrupper med olika inriktningar under eftermiddagen. Vid [...]

Västra Götaland visar vägen och öppnar högspecialiserad enhet för självskadepatienter! Nu hoppas vi att fler landsting tar efter!

2019-08-14T08:43:32+02:00 14 augusti, 2019|

Sahlgrenska universitetssjukhus blir landets första högspecialiserade enhet för patienter med allvarligt självskadebeteende. Enheten är utrustad med tio vårdplatser och där vården och behandlingen vilar på metoden dialektisk beteendeterapi, där patienterna erbjuds ett intensivt och strukturerat träningsprogram i heldygnsvård under tre till sex månader. Den nya enheten har både forsknings- och konsultationsuppdrag och ska kunna sprida [...]

Slutrapport Brukarstyrda inläggningar i Skåne 190617

2019-06-17T16:39:59+02:00 17 juni, 2019|Taggar: , , |

Projektet avslutades som planerat hösten 2018. Då hade Brukarstyrda inläggningar (BI) implementerats fullt ut i hela Vuxen- och Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne.  Divisionsledningen fattade i december 2018 beslut om att metoden skulle erbjudas tillsvidare inom regionens alla verksamhetsområden. Ta del av slutrapporten här 

Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebetende

2019-05-15T11:05:46+02:00 15 maj, 2019|Taggar: , , , , , , , |

Välkommen till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid Självskadebetende Kursbeskrivning Detta är en utbildning för samtalsledare i den av föreningen SHEDO och Sensus studieförbund framtagna anhörigutbildningen som tagits fram i samarbete med Nationella självskadeprojektet. Anhörigutbildningen syftar till att ge stöd till anhöriga till personer med Självskadebetende och genomförs i mindre anhöriggrupper som träffas vid åtta [...]

Nytt poddavsnitt – om att sälja sex mot ersättning

2019-04-15T10:57:44+02:00 15 april, 2019|Taggar: , , , , , |

"Varför hamnar unga i den situationen att de säljer sex? Hur kan de få hjälp? Vilka signaler bör man ta fasta på och vilka frågor kan man ställa för att kunna stötta och hjälpa?" "Avsnitt 63 av Socialstyrelsens podd På djupet handlar om att sälja sex mot ersättning. I avsnittet deltar  Ida Wassholm, socionom och [...]