ungdomar

Hem/Tag:ungdomar

Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

2023-07-06T09:48:55+02:00 7 mars, 2023|Taggar: , , , , , , , , , , |

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.För att kunna nå [...]

Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

2018-01-24T10:52:59+01:00 24 januari, 2018|Taggar: , , , , |

Ett försöksprojekt och en forskningsstudie med självvalda inläggningar för personer med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva pågår på flera orter i Skåne sedan 2015. Projektet leds av överläkare Sofie Westling. Deltagare kan välja att lägga in sig själva under kortare perioder utan att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning först. Projektet fortgår [...]

Regeringen beslutar om miljonstöd till barn och unga med psykisk ohälsa

2018-03-13T14:15:43+01:00 22 januari, 2018|Taggar: , |

Regeringen har beslutat om att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Ytterligare 360 miljoner kronor ska fördelas för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Medlen ska bland annat användas till kompetensutveckling hos personal för att öka förutsättningarna för att [...]

Regeringen och SKL överens om storsatsning för att motverka psykisk ohälsa

2017-12-27T13:59:15+01:00 27 december, 2017|Taggar: , , , |

Överenskommelsen för psykisk hälsa mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 omfattar 1414 miljoner kronor, en ökning med 529 miljoner kronor jämfört med 2017. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa och avser att fortsätta förstärkningen under 2019 och 2020. Satsningen syftar till [...]

BUP heldygnsvård i Malmö prisas för färre tvångsåtgärder

2018-03-13T14:21:19+01:00 5 december, 2017|Taggar: , , , |

Under det senaste året har två heldygnsvårdsavdelningar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö arbetat med att minska antalet tvångsåtgärder. Målet var att minska tvångsåtgärderna med 70 procent, ett mål man har lyckats uppnå med hjälp av nya arbetsmetoder. Avdelningarna har ingått i SKL:s projekt Bättre vård, mindre tvång och prisas nu av SKL för den [...]

Hoppfull studie om patienter med självskadebeteende i heldygnsvården

2018-03-13T14:28:53+01:00 14 november, 2017|Taggar: , , |

När Kristian Hansson arbetade som psykolog på akutmottagningen vid barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö följde han upp patienter som vårdats för allvarligt självskadebeteende inom BUP:s heldygnsvård år 1999. Studien bygger på djupintervjuer som gjordes med sju personer 15 år efter att de vårdats inneliggande på BUP. Fokus i intervjuerna var relationer och Kristian Hansson beskriver [...]

Barnombudsmannen: Ökad psykisk ohälsa hos ensamkommande

2017-10-27T13:12:53+02:00 27 oktober, 2017|Taggar: , , , |

Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar. Barnombudsmannen har träffat ungefär 600 barn och unga under perioden hösten 2015 fram till hösten 2017. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten till Sverige på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. Migrationsverkets långa handläggningstider innebär att barnen får vänta länge [...]

Heldag om självskada och suicid i Stockholm

2017-09-28T10:33:27+02:00 28 september, 2017|Taggar: , , |

Tid: Onsdag 1 november, klockan 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm Uppdrag Psykisk Hälsa anordnar en kostnadsfri heldag om självskada och suicid – förebyggande arbetssätt på ungdomsmottagningar. Konferensen riktar sig till dig som arbetar på ungdomsmottagning och du får ta del av praktisk och teoretisk kunskap för att stärka det förebyggande arbetet kring självskadebeteende och [...]

BUP i barnets hemmiljö

2018-03-13T15:07:59+01:00 16 augusti, 2017|Taggar: , |

I Skaraborg har man i tre år arbetat med BUP mellanvård där barn och ungdomar erbjuds psykiatrisk behandling och vård i hemmet istället för på sluten avdelning. Anette Sannerfors bloggar på Nationell samordnare inom området psykisk hälsa om hur vårdformen fungerar och har implementerats. Gästbloggen: Så fungerar BUP i barnets hemmiljö

Lyckat försök med vårdhundar på BUP Malmö

2018-03-13T15:11:42+01:00 4 juli, 2017|Taggar: , , |

Barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö tar emot patienter med till exempel ätstörningar och depressioner från hela Skåne. Förra året påbörjade man ett försök med vårdhundar som behandling. Behandling med vårdhundar är en del i avdelningens arbete med att minska tvångsåtgärder och hundarna hjälper patienterna på olika sätt, bland annat genom att minska oro och ångest. [...]