brukarstyrd inläggning

Hem/Tag:brukarstyrd inläggning

Fler utbildas inom brukarstyrda inläggningar

2018-03-05T14:02:54+01:00 5 mars, 2018|Taggar: , |

Sofie Westling, överläkare och forskare vid Lunds universitet, är ansvarig för projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne. Sofie Westling har precis avslutat den andra utbildningen för utbildare i brukarstyrda inläggningar. Det innebär att hon och hennes kollegor har utbildat utbildare som i sin tur kan utbilda personal på mottagningar som förser 5,8 miljoner invånare med vård. [...]

Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

2018-01-24T10:52:59+01:00 24 januari, 2018|Taggar: , , , , |

Ett försöksprojekt och en forskningsstudie med självvalda inläggningar för personer med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva pågår på flera orter i Skåne sedan 2015. Projektet leds av överläkare Sofie Westling. Deltagare kan välja att lägga in sig själva under kortare perioder utan att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning först. Projektet fortgår [...]

Psyket i P3 om självskadebeteende

2018-03-13T14:30:04+01:00 25 oktober, 2017|Taggar: , , |

Psyket är en podd från Sveriges Radio där programledaren Emmy Rasper söker svar på frågor om psykisk hälsa och ohälsa. I senaste avsnittet medverkar Nationella Självskadeprojektets Ulrica Bonde, leg. psykolog och psykoterapeut. Ulrica förklarar vad ett självskadebeteende är, vad det kan fylla för funktion för den som utför det och hur man kan hitta andra [...]

Fortsatt positiva erfarenheter av brukarstyrda inläggningar

2018-03-13T15:09:39+01:00 9 augusti, 2017|Taggar: |

Försök med brukarstyrda inläggningar pågår just nu i Stockholm och Skåne. Metoden innebär att patienter själva får välja när de vill bli inlagda. För vissa patientgrupper har försöket inneburit att antalet vårddagar har halverats och att antalet dagar i tvångsvård har minskat med två tredjedelar. Även anhöriga känner en större trygghet när de vet att [...]

Fler försök med brukarstyrda inläggningar

2018-03-13T15:14:34+01:00 20 juni, 2017|Taggar: , , , , |

Tidigare har vi berättat om det forskningsprojekt med brukarstyrda inläggningar eller "säng på recept" som pågår i Skåne under ledning av Sofie Westling. I klippet nedan kan du se en kort intervju med henne och SHEDO:s Hanna Parnén som talar om vikten av patienters egenmakt. SVT Nyheter Skåne: Säng på recept kan förhindra självmord [...]

Goda erfarenheter av brukarstyrda inläggningar i Stockholm

2018-03-13T15:21:06+01:00 22 mars, 2017|Taggar: , |

Fler och fler landsting och regioner hakar på trenden där patienter inom psykiatrin kan lägga in sig själva om de mår dåligt. Inom projektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende vid Norra Stockholms psykiatri har man mycket goda erfarenheter efter att ha arbetat med brukarstyrda inläggningar under det senaste året. Ett ökat medbestämmande från [...]

Brukarstyrd inläggning i Skåne

2018-03-13T15:25:29+01:00 18 oktober, 2016|Taggar: , , , |

Genom projektet Brukarstyrd inläggning i Skåne (BIS) blir självinläggningsmetoden för första gången vetenskapligt utvärderad i Sverige. Projektet inleddes av Sofie Westling, överläkare i psykiatri, 2015. Metoden, som länge använts i Nederländerna, går ut på att patienter med självskadeproblematik som har återkommande långa inläggningar bakom sig, själva får möjligheten att skriva in sig under kortare perioder. [...]