Sofie Westling

Hem/Tag:Sofie Westling

Fler utbildas inom brukarstyrda inläggningar

2018-03-05T14:02:54+01:00 5 mars, 2018|Taggar: , |

Sofie Westling, överläkare och forskare vid Lunds universitet, är ansvarig för projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne. Sofie Westling har precis avslutat den andra utbildningen för utbildare i brukarstyrda inläggningar. Det innebär att hon och hennes kollegor har utbildat utbildare som i sin tur kan utbilda personal på mottagningar som förser 5,8 miljoner invånare med vård. [...]

Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

2018-01-24T10:52:59+01:00 24 januari, 2018|Taggar: , , , , |

Ett försöksprojekt och en forskningsstudie med självvalda inläggningar för personer med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva pågår på flera orter i Skåne sedan 2015. Projektet leds av överläkare Sofie Westling. Deltagare kan välja att lägga in sig själva under kortare perioder utan att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning först. Projektet fortgår [...]

Fler försök med brukarstyrda inläggningar

2018-03-13T15:14:34+01:00 20 juni, 2017|Taggar: , , , , |

Tidigare har vi berättat om det forskningsprojekt med brukarstyrda inläggningar eller "säng på recept" som pågår i Skåne under ledning av Sofie Westling. I klippet nedan kan du se en kort intervju med henne och SHEDO:s Hanna Parnén som talar om vikten av patienters egenmakt. SVT Nyheter Skåne: Säng på recept kan förhindra självmord [...]

Trolig felaktig koppling mellan självskadebeteende och personlighetssyndrom

2018-03-13T15:22:53+01:00 12 december, 2016|Taggar: , , , |

Sofie Westling, med dr och överläkare, Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri vid Lunds universitet och Mia Ramklint, docent och överläkare, institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, skriver i Läkartidningen på temat personlighetssyndrom. Traditionellt har en stark koppling gjorts mellan självskadebeteende och personlighetssyndrom vilket troligen har lett till en överdiagnostik av borderline-personlighetssyndrom. Detta leder till att många [...]

Seminarium om självskadebeteende i Malmö

2017-06-22T11:37:53+02:00 10 november, 2016|Taggar: , , , |

Den 7 november höll SHEDO i ett fullsatt seminarium om självskadebeteende i Malmö. Åhörarna var personer som möter självskadeproblematik i sitt yrke. Föreläsare var Anders Åkesson, regionråd Region Skåne, Jessica Andersson och Conny Allaskog, SHEDO, Jerry Bergström, Nationella Självskadeprojektet, Sofie Westling, överläkare psykiatri samt Sophie Liljedahl, forskare. Här kan du se bilder från evenemanget. Klicka [...]

Brukarstyrd inläggning i Skåne

2018-03-13T15:25:29+01:00 18 oktober, 2016|Taggar: , , , |

Genom projektet Brukarstyrd inläggning i Skåne (BIS) blir självinläggningsmetoden för första gången vetenskapligt utvärderad i Sverige. Projektet inleddes av Sofie Westling, överläkare i psykiatri, 2015. Metoden, som länge använts i Nederländerna, går ut på att patienter med självskadeproblematik som har återkommande långa inläggningar bakom sig, själva får möjligheten att skriva in sig under kortare perioder. [...]

Nationella Självskadeprojektet i Visby under Almedalsveckan

2017-10-23T14:28:07+02:00 10 juni, 2016|Taggar: , , , , , , , , , |

Nationella Självskadeprojektet deltar liksom tidigare år under Almedalsveckan. Tillsammans med andra aktörer och initiativ inom Psykisk hälsaområdet anordnar vi Psykisk Hälsa-café på Hästgatan 10, tisdagen den 5 juli. Medverkar gör bland annat våra projektägare Clara Hellner, Katarina Hartman och Lise-Lotte Risö Bergerlind, forskare såsom Sofie Westling och Tove Janarv samt Hannah Parnén och Sara Johansson [...]

Rekommendationer för psykiatrisk vård under utveckling

2018-03-13T16:12:15+01:00 14 mars, 2014|Taggar: , , , , |

Redan vid sitt första möte kom Södra nodens utvecklingsgrupp fram till vad man ville bidra med för att förbättra vården av unga med självskadebeteende. – Tillsammans hade vi en massa idéer, det utmynnade i att vi bestämde oss för att skapa någon form av kvalitetsdokument. Vi var överens om att det sakandes en svensk sammanställning [...]