heldygnsvård

Hem/Tag:heldygnsvård

Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende i Västra Götaland

2018-03-05T15:56:12+01:00 5 mars, 2018|Taggar: , , , |

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende under uppbyggnad. Avdelningen kommer att erbjuda planerad heldygnsvård, konsultationer och utredningar utifrån ett helhetstänk där patienterna har tillgång till ett multimodalt team bestående av olika professioner. Brukarmedverkan kommer att vara en integrerad del av avdelningens arbete, bland annat i form av peer [...]

BUP heldygnsvård i Malmö prisas för färre tvångsåtgärder

2018-03-13T14:21:19+01:00 5 december, 2017|Taggar: , , , |

Under det senaste året har två heldygnsvårdsavdelningar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö arbetat med att minska antalet tvångsåtgärder. Målet var att minska tvångsåtgärderna med 70 procent, ett mål man har lyckats uppnå med hjälp av nya arbetsmetoder. Avdelningarna har ingått i SKL:s projekt Bättre vård, mindre tvång och prisas nu av SKL för den [...]

Nio råd för god heldygnsvård för patienter med självskadebeteende

2018-03-13T14:27:24+01:00 16 november, 2017|Taggar: , |

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende består av nio konkreta råd som syftar till att definiera vad heldygnsvården ska innehålla och präglas av. Dokumentet ska ge en gemensam bild av god heldygnsvård för personer med självskadebeteende. På så vis kan medarbetarna stödjas i det vardagliga arbetet att utföra en god vård samt att utvecklingsarbetet inom [...]

Hoppfull studie om patienter med självskadebeteende i heldygnsvården

2018-03-13T14:28:53+01:00 14 november, 2017|Taggar: , , |

När Kristian Hansson arbetade som psykolog på akutmottagningen vid barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö följde han upp patienter som vårdats för allvarligt självskadebeteende inom BUP:s heldygnsvård år 1999. Studien bygger på djupintervjuer som gjordes med sju personer 15 år efter att de vårdats inneliggande på BUP. Fokus i intervjuerna var relationer och Kristian Hansson beskriver [...]

Goda erfarenheter av brukarstyrda inläggningar i Stockholm

2018-03-13T15:21:06+01:00 22 mars, 2017|Taggar: , |

Fler och fler landsting och regioner hakar på trenden där patienter inom psykiatrin kan lägga in sig själva om de mår dåligt. Inom projektet Självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende vid Norra Stockholms psykiatri har man mycket goda erfarenheter efter att ha arbetat med brukarstyrda inläggningar under det senaste året. Ett ökat medbestämmande från [...]

Brukarstyrd inläggning i Skåne

2018-03-13T15:25:29+01:00 18 oktober, 2016|Taggar: , , , |

Genom projektet Brukarstyrd inläggning i Skåne (BIS) blir självinläggningsmetoden för första gången vetenskapligt utvärderad i Sverige. Projektet inleddes av Sofie Westling, överläkare i psykiatri, 2015. Metoden, som länge använts i Nederländerna, går ut på att patienter med självskadeproblematik som har återkommande långa inläggningar bakom sig, själva får möjligheten att skriva in sig under kortare perioder. [...]

Supplementrapport

2018-03-13T15:41:43+01:00 7 oktober, 2015|Taggar: , , , , , , , , |

Äntligen släpper vi ett supplement till kvalitetsdokumentet, nu med fokus på vård i heldygnsvårdsmiljö. Den nya rapporten samlar forskning, bygger vidare på befintliga kunskaper och formulerar förslag för hur slutenvården kan utvecklas. Heldygnsvårdsrapporten är en översikt av den forskning som undersökt självskadebeteende i heldygnsvårdsmiljö. En stor del handlar om vanliga åtgärder som idag används på [...]