rekommendationer

Hem/Tag:rekommendationer

Nio råd för god heldygnsvård för patienter med självskadebeteende

2018-03-13T14:27:24+01:00 16 november, 2017|Taggar: , |

God heldygnsvård för patienter med självskadebeteende består av nio konkreta råd som syftar till att definiera vad heldygnsvården ska innehålla och präglas av. Dokumentet ska ge en gemensam bild av god heldygnsvård för personer med självskadebeteende. På så vis kan medarbetarna stödjas i det vardagliga arbetet att utföra en god vård samt att utvecklingsarbetet inom [...]

Rekommendationerna är klara − ny nationell vägledning

2018-03-13T15:48:02+01:00 22 december, 2014|Taggar: , |

Det första nationella dokumentet kring psykiatrins insatser vid självskadebeteende är nu klart. Det är antaget av projektets styrgrupp som representerar de kunskapsnoder som psykiatrin i samtliga landsting är organiserade i, samt representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer. Dokumentet sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin. Behovet av att arbeta i samverkan utifrån en gemensam [...]

Rekommendationer för psykiatrisk vård under utveckling

2018-03-13T16:12:15+01:00 14 mars, 2014|Taggar: , , , , |

Redan vid sitt första möte kom Södra nodens utvecklingsgrupp fram till vad man ville bidra med för att förbättra vården av unga med självskadebeteende. – Tillsammans hade vi en massa idéer, det utmynnade i att vi bestämde oss för att skapa någon form av kvalitetsdokument. Vi var överens om att det sakandes en svensk sammanställning [...]