Nyheter

Hem/Nyheter/

Inbjudan till Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden 19-21 september 2023

2023-07-06T09:48:55+02:00 7 mars, 2023|Taggar: , , , , , , , , , , |

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.För att kunna nå [...]

Inbjudan till bemötandeutbildning 6-8 september 2022

2022-02-15T14:11:23+01:00 15 februari, 2022|

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande avsjälvskadebeteende. Utbildningen är en del av tidigare Nationellasjälvskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgruppsjälvskadebeteende inom ramen för Nationellt system förkunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskapoch färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.För att kunna nå ut i din region till personal som mötersjälvskadebeteende i sin [...]

Inbjudan Skevik HT-21

2021-07-07T09:49:58+02:00 7 juli, 2021|

Välkomna till Bemötandeutbildning av utbildareBemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden21, 22 och 23 september 2021 KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra [...]

Uppdaterat arbetsblad – dialektisk beteendeterapi

2020-06-23T10:51:42+02:00 23 juni, 2020|

Nationella Självskadeprojektet har gjort en svensk översättning av arbetsbladen till Julie Browns bok The emotion regulation skills system for cognitively challenged clients: A DBT-informed approach som finns att köpa på Guilford Press hemsida. De översatta arbetsbladen finns att ladda ner kostnadsfritt här (pdf) för dig som redan köpt boken.Finns även uppdaterat på hemsidan här.

Välkommen till utbildning av utbildare – att möta självskadebeteende

2020-06-22T10:37:52+02:00 11 maj, 2020|

KursbeskrivningDetta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende. Utbildningen är en del av Nationella självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser, samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende. För att kunna nå ut i ditt landsting till personal som möter självskadebeteende i sin yrkesroll har vi skapat en [...]

Rapportsläpp och paneldebatt – Psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

2020-04-22T19:30:48+02:00 22 april, 2020|

Den 21 april släpper vi rapporten som vi tagit fram tillsammans med Kairos Future om psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga.Tre barn och unga upp till 24 år tar varje vecka sina liv. I kombination med höga tal för självmordsförsök och självskador summerar vi i ett tydligt budskap - nu måste vi börja agera långsiktigt och på alla samhällsnivåer [...]

Spridningskonferens i Stockholm

2019-11-11T13:57:51+01:00 11 november, 2019|

Under onsdagen den 6:e november höll vi en spridningskonferens i Stockholm! Inledningstalade gjorde professor Clara Hellner och därefter föreläste SHEDOs Cassandra Lawrence om sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning! Medverkade under dagen gjort också Magnus Skog som berättade om arbetet i Nationellt processteam självskada, samt Hanna Sahlin som berättade om Vård och insatsprogrammet avseende självskadebeteende.

Bok- och Biblioteksmässan 2019, Göteborg

2019-09-26T07:40:21+02:00 26 september, 2019|Taggar: , , , , , , , |

Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019 Enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret VGR deltar även i år på Bok- och biblioteksmässan med montern ”Psykisk hälsa genom livet” i monter nummer C05:32. Montern är ett samarbetsprojekt med Uppdrag psykisk hälsa SKL, Kunskapsstöd psykisk hälsa VGR och intresseföreningen SHEDO (self harm and eating disorder [...]

Nationellt programområde psykisk hälsa bjuder in till lanseringskonferens

2019-08-30T09:28:47+02:00 30 augusti, 2019|Taggar: , , , |

Lanseringskonferens för nationellt vård- och insatsprogram för självskadebeteende. När: Måndag 11 november, klockan 09:00-15:30 Plats: Piperska Muren, Scheelgatan 14, Stockholm Målgrupp: Chefer och medarbetare inom hälso- och sjukvård och kommun som i sitt arbete möter personer med självskadebeteende. Politiker och professions- och brukarföreningar. Samt separata spår för olika målgrupper med olika inriktningar under eftermiddagen. Vid [...]