Inställd! – Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden – 9–12 september 2024

Hem/Nyheter/Inställd! – Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden – 9–12 september 2024

Inställd! – Bemötandeutbildning av utbildare – bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden – 9–12 september 2024

Detta är en utbildning för utbildare kring bemötande av självskadebeteende, suicidalt- och andra problemskapande beteenden. Utbildningen är en del av tidigare Nationella självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende. 

Länk för mer information och anmälan
2024-06-12T07:33:44+02:00 17 maj, 2024|