Inbjudan till bemötandeutbildning 6-8 september 2022

Hem/Nyheter/Inbjudan till bemötandeutbildning 6-8 september 2022

Inbjudan till bemötandeutbildning 6-8 september 2022

Kursbeskrivning
Detta är en utbildning för utbildare kring bemötande av
självskadebeteende. Utbildningen är en del av tidigare Nationella
självskadeprojektets arbete (numer Nationell arbetsgrupp
självskadebeteende inom ramen för Nationellt system för
kunskapsstyrning) med att förbättra vårdinsatser samt att öka kunskap
och färdigheter för hjälpande insatser i mötet med självskadebeteende.

För att kunna nå ut i din region till personal som möter
självskadebeteende i sin yrkesroll har vi skapat en 2,5-dagars utbildning
med fokus på bemötande. Den består av 2 intensiva heldagar plus en
halv dags förberedelse som görs genom att gå igenom Basmodulen i
projektets webbutbildninginnan kursens början.

Målsättningen med utbildningen är att du inom din region ska kunna
utbilda personal som möter personer som visar emotionell instabilitet,
impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande
beteenden, för att förbättra förståelsen för självskadebeteende, öka
deras förmåga att hantera svåra samtal och situationer och utveckla
hjälpande färdigheter i möten med personer som har en
självskadeproblematik.

Kursupplägg och förberedelse
Utbildningen för utbildare ges under 2,5 dagar och startar kl 09.00 tisdag
6 september och slutar kl: 14.00 torsdag 8 september.
Möjlighet finns att anlända kvällen innan kursstart, dvs måndag 5
september, och äta en gemensam måltid kl: 19.00 för de som vill
(måltiden betalas på plats). Bor du nära och föredrar att komma till
kursstart tisdag morgon så går det också bra.

Kursdagarna omfattar föreläsningar, diskussioner och övningstillfällen.
Deltagarna erhåller kursmaterial på plats. Förberedelser görs genom
att gå igenom webbutbildning Basmodul
Frivilligt är att också gå igenom Öppenvårdsmodul och Heldygnsmodul.

För mer information och länk till inbjudan

Sista anmälningsdag: 2022-06-30 via länk till:
Bemötandeutbildning 2022 Skevik

2022-02-15T14:11:23+01:00 15 februari, 2022|