Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet

Hem/Forskning och material/Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet
Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet 2018-03-14T16:09:20+01:00

Högspecialiserad heldygnsvård – för de svårast sjuka

Ett av Nationella Självskadeprojektets uppdrag är att stödja huvudmännen i att utveckla bättre insatser och vårdformer för de med allvarliga självskadebeteenden. Arbetet med att inrätta särskilda nationella vårdenheter för högspecialiserad vård leds av Uppdrag Psykisk Hälsa, en del av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), på uppdrag av Socialdepartementet. En granskningsgrupp där bland andra föreningen SHEDO är representerad bevakar att de föreslagna verksamheterna är i linje med evidens och erfarenhet. De förhållanden vad gäller miljö, behandling och struktur som anses vara bra och hjälpande i en sådan högspecialiserad vårdform har specificerats i en skriftlig rapport från Nationella Självskadeprojektet år 2014. Rapporten är framtagen i en process med 80 representanter för ledningsnivån inom psykiatrin i Sverige.

Under 2014 påbörjades arbetet med en helt ny satsning bestående av tre högspecialiserade vårdenheter som skulle ta emot personer med svårt självskadebeteende. Satsningen skulle finansieras genom att alla landsting bidrog till de nya enheterna genom att betala en grundavgift oavsett om de hade patienter inlagda eller inte. Men under hösten 2016 sa landets hälso- och sjukvårdsdirektörer nej till betalningsmodellen, vilket innebar att arbetet med de tre enheterna lades på is.

I Västra Götaland har man dock valt att finansiera en högspecialiserad enhet på egen hand. I början av 2018 öppnar en enhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med plats för tio patienter över 18 år, men för personer utanför Västra Götalandsregionen är tillgången på högspecialiserad vård osäker. Enligt en tidigare inventering är mellan 50 och 70 patienter varje år beroende av vård som deras hemlandsting inte kan erbjuda.

För mer information, kontakta Martin Rödholm, martin.rodholm@skl.se