Samtalsstöd för elevhälsan

Hem/Forskning och material/Samtalsstöd för elevhälsan
Samtalsstöd för elevhälsan 2018-03-14T16:04:29+01:00

Samtalsstöd för dig som arbetar inom elevhälsan

Elevhälsan är en viktig instans för att fånga upp barn och unga som mår dåligt. Tillsammans med Psynk har vi utvecklat ett samtalsstöd för elevhälsan i syfte att underlätta möten med barn och unga som skadar sig själva. Utvecklingsarbetet Psynk bedrevs under åren 2011−2014 enligt överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen. Målet för arbetet var att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa.

Samtalsstödet består av en broschyr där du som jobbar med elevhälsa kan läsa om självskadebeteende, vilka insatser som är relevanta på vilka nivåer, vad man ska göra vid en första upptäckt samt hur man samverkar med vårdnadshavare och andra vårdgivare. I materialet ingår även ett frågeunderlag som kan användas i samtal med en elev samt tre vinjetter för att illustrera olika scenarier. Samtalsstödet är riktat till alla yrkesgrupper inom elevhälsan.

Webbutbildningens Basmodul är också lämplig för elevhälsoteam som vill fördjupa sina kunskaper om självskadebeteende.