Utbildningar

Hem/Utbildningar
Utbildningar 2021-05-10T16:06:35+02:00

Utbildningar för att bättre förstå och bemöta ett komplext beteende

Nationella Självskadeprojektet har tagit fram ett antal olika utbildningskoncept i syfte att öka kunskap om och förståelse för självskadebeteende. De är i första hand utformade för personer som möter individer med självskadebeteende i sitt yrke. Utbildningskoncepten syftar till att hjälpa arbetslag och verksamheter som vill förbättra sin kompetens och förmåga att möta personer med självskadebeteende. Utbildningsinsatser kan ses som en del av ett större förändringsarbete. Under Forskning och material kan du läsa mer om strategier och modeller för förändringsarbete.

Webbutbildning − gratis och öppen för alla

Webbutbildningen når du enkelt med några få knapptryck. Den är kostnadsfri, öppen, lätt att sprida och flexibel för dig som vill lära på egen hand. Börja med Basmodulen och klicka dig därefter fram. Till samtliga moduler finns förslag på reflektionsfrågor och ett upplägg för att arbetslag ska kunna göra utbildningen tillsammans.  

Film, Självskada

Kursverksamhet i ditt landsting

Nationella Självskadeprojektet har utbildat utbildare inom landsting och regioner i Sverige. Utbildningsinsatserna arrangeras på olika sätt i olika landsting men ofta är de riktade mot psykiatripersonal och psykiatrins vårdgrannar. Nedan ser du beskrivningar av två av de utbildningskoncept som är framtagna för vårdpersonal och som hålls inom landsting och regioner.