Självskada

Hem/Tag:Självskada

BUP konferens 2019-04-24 – 25 tema Suicid – när den tunna isen brister

2019-01-30T14:03:15+00:00 30 januari, 2019|Taggar: , , , , , , , |

Plenarföreläsningar med bl. a. Överläkare Anna Santesson, BUP Halland, Professor emeritus, M.D. Konrad Michel, Bern Schweiz. Men framförallt, Adj professor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm - Att skada andra och att skada sig själv: Om självskada, suicidalitet och interpersonellt våld hos barn och unga   Läs mer på SFBUP Flyer om konferensen

”Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig”

2019-01-21T08:54:13+00:00 21 januari, 2019|Taggar: , , |

"I DSM-5 är icke suicidal självskada inkluderad som en föreslagen diagnos i behov av mer forskning. Den har definierats som självorsakad skada mot kroppsytan utan självmordsavsikt, som att skära eller bränna sig. Att sex kan användas som en typ av självskada är inte vedertaget internationellt eller inom forskningen, men har uppmärksammats i Sverige de senaste [...]

”Vuxenpsykiatrin får höga betyg av patienterna”

2018-12-05T14:55:39+00:00 26 november, 2018|Taggar: , , |

I Blekinge har man satsat på bemötandeutbildningar något som kan ha haft effekt då patienterna gett högt betyg till psykiatrin i den nationella patientenkäten Ur Blekinge läns tidning " Vuxenpsykiatrin i Blekinge har fått topplaceringar när patienterna bedömde sina upplevelser av vården. Det fram går av en nationell patientenkät som genomfördes i våras. Patienterna är [...]

Första avsnitten i en serie artiklar om psykiatrin i VGR på VGR-fokus

2018-09-19T14:01:53+00:00 19 september, 2018|Taggar: , , , , |

Läs om "Alva har slutat skära sig – fick hjälp av ny metod" " Alva skar sig själv med ett rakblad i låret. Smärtan efteråt kom som en befrielse. Sedan kom skammen. Idag är hon fri från sitt självskadebeteende tack vare  gruppterapi." Läs om "Fler kan få hjälp mot självskada med ny metod" "Mellan 35 [...]

Artikel ur Svenska Dagbladet ”Unga tror de tar kontroll genom att skada sig själva”

2018-09-11T10:53:05+00:00 11 september, 2018|Taggar: , , |

"Vården möter allt fler unga som självskadar – och nu tittar forskare på värdet av att gripa in tidigare, inte minst när "inspirationsbilder" på sår i sociala medier når långt ned i åldrarna och riskerar att trigga självskadebeteende." Länk till artikeln ”Unga tror de tar kontroll genom att skada sig själva”