BUP konferens 2019-04-24 – 25 tema Suicid – när den tunna isen brister

Hem/Nyheter/BUP konferens 2019-04-24 – 25 tema Suicid – när den tunna isen brister

BUP konferens 2019-04-24 – 25 tema Suicid – när den tunna isen brister

Plenarföreläsningar med bl. a. Överläkare Anna Santesson, BUP Halland, Professor emeritus, M.D. Konrad Michel, Bern Schweiz.

Men framförallt, Adj professor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm

– Att skada andra och att skada sig själv: Om självskada, suicidalitet och interpersonellt våld hos barn och unga

 

Läs mer på SFBUP

Flyer om konferensen