”Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig”

Hem/Nyheter/”Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig”

”Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig”

”I DSM-5 är icke suicidal självskada inkluderad som en föreslagen diagnos i behov av mer forskning. Den har definierats som självorsakad skada mot kroppsytan utan självmordsavsikt, som att skära eller bränna sig. Att sex kan användas som en typ av självskada är inte vedertaget internationellt eller inom forskningen, men har uppmärksammats i Sverige de senaste åren.”

– Cecilia Fredlund, med dr, ST-läkare, psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus

Läs mer via Läkartidningen, länk här

 

2019-01-21T08:54:13+01:00 21 januari, 2019|Taggar: , , |