Bok- och Biblioteksmässan 2019, Göteborg

Hem/Nyheter/Bok- och Biblioteksmässan 2019, Göteborg

Bok- och Biblioteksmässan 2019, Göteborg

Psykisk hälsa på Bok- och biblioteksmässan 26 – 29/9 2019

Enheten Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Koncernkontoret VGR deltar även i år på Bok- och biblioteksmässan med montern ”Psykisk hälsa genom livet” i monter nummer C05:32.
Montern är ett samarbetsprojekt med Uppdrag psykisk hälsa SKL, Kunskapsstöd psykisk hälsa VGR och intresseföreningen SHEDO (self harm and eating disorder organisation) som medverkande parter.

VGR kommer i år att fokusera på att presentera utvecklingen av insatser inom primärvården i VGR för att möta psykisk ohälsa hos barn och unga med utgångspunkt i de vårdcentraler som förstärkts. Ett projekt som varit mycket framgångsrikt och som vi kan vara stolta över i ett nationellt perspektiv. Även annan information kring framgångsrika vägar för bemötande och behandling kommer att finnas i montern.

Pilotprojekt med tilläggsuppdrag till vårdcentraler 2017-2019
Om insatserna på den ordinarie vårdcentralen inte skulle räcka till, deltar nu flera vårdcentraler i Västra Götaland i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6 år till och med dagen då personen fyller 18 år. Resursförstärkningen består huvudsakligen av psykologer/psykoterapeuter och socionom. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp.

 

Vår monter har nummer C05:32 och ligger ganska centralt placerad på plan 1, mittemot Psykologiscenen som brukar vara lätt att hitta.

Alla intresserade hälsas hjärtligt välkomna på ett besök i montern!