Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebetende

Hem/Nyheter/Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebetende

Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebetende

Välkommen till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid Självskadebetende

Kursbeskrivning
Detta är en utbildning för samtalsledare i den av föreningen SHEDO och Sensus studieförbund framtagna anhörigutbildningen som tagits fram i samarbete med Nationella självskadeprojektet. Anhörigutbildningen syftar till att ge stöd till anhöriga till personer med Självskadebetende och genomförs i mindre anhöriggrupper som träffas vid åtta tillfällen. Genom att vårdenheter runt om i Sverige utbildar samtalsledare i materialet kan Anhörigutbildningen därefter bli en del av innehållet i verksamheten. Utbildningen är en del av föreningen SHEDOs och Nationella självskadeprojektets arbete med att utveckla stödet och kunskaperna på området Självskadebetende.

Utbildningen till att bli samtalsledare i Anhörigutbildningen ges i form av en halvdagsutbildning.

Målsättningen med utbildningen är att du inom din verksamhet ska kunna genomföra och leda Anhörigutbildningar och därigenom utveckla stödet till anhöriga.

Målgrupp för denna utbildning av utbildare
Kursdeltagare kan ha olika typer av grundutbildning (t.ex. psykolog, socionom, sjuksköterska, skötare m.m.) samt olika erfarenhet av öppen-och heldygnsvård. Det är önskvärt att minst två personer från varje verksamhet tar del av denna utbildning. Intresse för samtalsledning och att ge stöd till anhöriga är en förutsättning.

Kursupplägg
Utbildningen till samtalsledare i Anhörigutbildningen ges under en halvdag.
Välj en av tre orter: Malmö, Stockholm eller Göteborg.

  • Malmö 10 september kl. 13.00 – 16.00 hos Sensus Studentgatan 4.
  • Stockholm 18 september kl. 13.00 – 16.00 på Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1.
  • Göteborg 26 september kl. 13.00 – 16.00 hos Sensus, Drottninggatan 30.

Frågor och intresseanmälan
Kontakta Kerstin Selén, Sensus studieförbund
kerstin.selen@sensus.se, 070-85 30 316

Länk till inbjudan och för mer information om kursupplägget