Göteborg: Seminarium om självskadebeteende

Hem/Nyheter/Göteborg: Seminarium om självskadebeteende

Göteborg: Seminarium om självskadebeteende

Måndagen 13 november klockan 13.00–16.00, Scandic Crown, Polhemsgatan 3, Göteborg

Det här seminariet riktar sig till personer som i sin yrkesroll möter personer med självskadebeteende. Under seminariet ger SHEDO och Nationella Självskadeprojektet tips på konkreta verktyg som kan implementeras på den egna arbetsplatsen samt inspirerande föreläsningar ur såväl brukar- som forskningsperspektiv.

Program

13.00 Inledning
Lise-Lotte Risö Bergerlind (ordförande i Nationella Självskadeprojektets Västra nod) inleder och berättar om uppkomsten av Nationella Självskadeprojektet och varför självskadebeteende är ett prioriterat område att arbeta med.

13.30 Att ta sig ur ett självskadebeteende
Elena Orrlöv har flera års erfarenhet av ångest och självdestruktivt beteende. Mycket kämpande och mod att be om hjälp krävdes för att bli fri och för att förstå sig själv bättre. Ingen ska behöva skämmas för att hen mår dåligt och Elena berättar sin historia för att hjälpa andra.
Medverkande: Elena Orrlöv, föreläsare SHEDO

14.10 Om föreningen SHEDO och informationsprojektet Ego Nova – verktyg för att arbeta med självskadebeteende
Verktyg som tagits fram ur ett brukar- och anhörigperspektiv som kan implementeras på arbetsplatser som möter målgruppen.
Medverkande: Conny Allaskog, projektledare SHEDO

14.30 Paus

14.50 Nationella Självskadeprojektet
Vad händer inom projektet just nu? Översikt av projektets planer för 2017 med fokus på stöd till lokalt och regionalt utvecklingsarbete och implementeringsprocesser.
Medverkande: Magnus Skog och Ulrica Bonde, Nationella Självskadeprojektets Västra nod

15.10 Internetbaserad emotionsregleringsterapi för ungdomar med självskadebeteende (ERITA)
Det finns få utvärderade behandlingsalternativ för ungdomar med självskadebeteende. Nationella Självskadeprojektet och Karolinska Institutet håller på att utveckla och utvärdera en internetbaserad behandling med terapeutstöd online för ungdomar som skadar sig själva. Hur går det och vad händer i projektet?
Medverkande: Johan Bjureberg, leg. psykolog, doktorand och projektledare för ERITA, Nationella Självskadeprojektet och Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

15.40 Avslutande panelsamtal med dagens medverkande

Seminariet är kostnadsfritt. Anmälan är bindande och uteblivet deltagande debiteras med 300 kronor. Om du trots allt skulle få förhinder ber vi dig att du meddelar oss så snart som möjligt så att vi eventuellt kan erbjuda din plats till någon annan.