Nationella Självskadeprojektet på Almedalsveckan 2015

Hem/Nyheter/Nationella Självskadeprojektet på Almedalsveckan 2015

Nationella Självskadeprojektet på Almedalsveckan 2015

Två programpunkter om självskadebeteende − och mycket annat intressant.

Tisdagen i Psykisk Hälsa-caféet

Tillsammans med Hjärnkoll, Psykiatrifonden, Nationellt centrum för kvinnofrid och många andra viktiga aktörer på psykiatriområdet medverkar Nationella Självskadeprojektet under Almedalsveckan. Tisdagen den 30/6 arrangeras nio viktiga programpunkter i det som kallas Psykisk hälsa-caféet på Hästgatan 10 i Visby, varav självskadebeteende är huvudfokus för ett.

Rubriken Självskadeproblem – det finns hjälp att få! syftar till att uppmärksamma de framsteg som gjorts inom kunskapsutvecklingen på området. Bättre bemötande, brukarinflytande, anhörigstöd, nya behandlingsmetoder och specialistvård är exempel på sådant som projektet vill sprida nationellt för att uppnå en bättre och mer jämlik vård för den som har ett självskadebeteende. I samtalet medverkar:

Monica Selin, regionråd (KD), Västra Götalandsregionen
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Regionalt kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen
Hannah Parnén, SHEDO
Clara Hellner, Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska Institutet
Katarina Hartman, Division Psykiatri, Region Skåne

Samtalet börjar 11.30 och pågår en timme. Vi hoppas på ett bra utbyte med alla cafébesökare, projektet har hittills byggt på dialog med många engagerade krafter och vi vill fortsätta framåt på den vägen.

Samtal i Öresundshuset

Under fredagen håller Region Skåne en seminariepunkt i Öresundshuset kl. 8.00−9.30 under rubriken Unga med självskadebeteende – vad kan och vill vården göra mer för de med störst behov? I samtalet medverkar flera personer aktiva i Nationella Självskadeprojektet:

Ing-Marie Wieselgren, Hannah Parnén och Sara Johansson från SHEDO
Katarina Hartman
Sofie Westling

Även Anders Åkesson (MP) och Carl Johan Sonesson (M), regionråd, Region Skåne samt Ann Heberlein, universitetslektor i etik, Lunds universitet, medverkar.

Varmt välkomna!