Psykisk Hälsa-caféet Almedalen 2014

Hem/Nyheter/Psykisk Hälsa-caféet Almedalen 2014

Psykisk Hälsa-caféet Almedalen 2014

Nationella Självskadeprojektet talade under Almedalsveckan i Visby den 1 juli 2014. På Psykisk Hälsa-caféet på Hästgatan 10 pratade Hannah Parnén från SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organization) och Lise-Lotte Risö Bergerlind, Kunskapscentrum för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen, under temat Nationellt krafttag mot självskadebeteende. Sittplatserna var slut och många stod utanför för att kunna höra − en blandning av unga och gamla personer som möter problemet i sitt arbetsliv men också människor med egen erfarenhet och politiker. Lise-Lotte inledde med en bakgrund kring problemet och information om Nationella Självskadeprojektet. Hannah fortsatte utifrån sin egen och SHEDO:s samlade erfarenheter. Intresset var stort och frågorna många under de 30 minuter som fanns till förfogande. Efteråt stod människor på kö för att få tala med Hannah och Lise-Lotte och tidningen Vårdfokus skrev en artikel om seminariet.