ERGT-Utbildning HT19

Hem/Nyheter/ERGT-Utbildning HT19

ERGT-Utbildning HT19

Emotionsregleringsbehandling i grupp –tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende. 5.5 hp, Karolinska institutet uppdragsutbildning.

Bakgrund: För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformade professor Kim L. Gratz behandlingsmetoden
Emotionsregleringsbehandling i grupp (ERGT) under början av 2000-talet. ERGT är en gruppbehandling, som ges 2 timmar per vecka under 16 veckor, inriktad på att minska
självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering.
ERGT är utvecklat som en tilläggsbehandling, vilket innebär att den administreras som ett tillägg till patientens ordinarie vård, vare sig den består i stödsamtal, kontakt med psykiatriker, casemanagement eller psykologisk behandling. ERGT har utvärderats i tre amerikanska studier och en svensk multicenter-studie. Samtliga studier har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, impulsiva destruktiva beteenden, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Målgrupp: Kursen vänder sig till legitimerad personal med grundläggande utbildning i KBT och verksam inom hälso-och sjukvård

Länk till kursinformation och anmälan