Grund- och handledarutbildning i ERGT

Hem/Nyheter/Grund- och handledarutbildning i ERGT

Grund- och handledarutbildning i ERGT

ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, utvecklades av professor Kim L. Gratz i början av 2000-talet för att öka tillgången på evidensbaserad behandling för självskadebeteende. ERGT är en gruppbehandling som är inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT har utvärderats i flera studier i USA och även i Sverige där en utvärdering gjordes inom ramen för Nationella Självskadeprojektet. Utvärderingarna har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

I maj kommer Kim L. Gratz och hennes samarbetspartner Matthew T. Tull till Göteborg för att hålla i både en grund- och en handledarutbildning i ERGT. Utbildningarna är gratis för anställda inom Västra Götalandsregionen och övriga deltagare är välkomna att medverka mot en kostnad. Läs mer om utbildningarna och vilka kvalifikationer som krävs på länkarna nedan. Sista anmälningsdag är 15 april.

2018-03-13T14:12:03+00:00 26 februari, 2018|Taggar: , , , |