Grundutbildning i ERGT

Hem/Nyheter/Grundutbildning i ERGT

Grundutbildning i ERGT

ERGT, Emotion Regulation Group Therapy, utvecklades av professor Kim L. Gratz i början av 2000-talet för att öka tillgången på evidensbaserad behandling för självskadebeteende. ERGT är en gruppbehandling som är inriktad på att minska självskadebeteende och andra impulsiva och destruktiva beteenden genom att öka förmågan till känsloreglering. ERGT har utvärderats i flera studier i USA och även i Sverige där en utvärdering gjordes inom ramen för Nationella Självskadeprojektet. Utvärderingarna har visat på lovande resultat vad gäller minskning av självskadebeteende, depression och ångest samt ökning av förmåga till känsloreglering och ökad livskvalitet.

Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende. 5.5 hp, hösten 2020, Karolinska institutet.

Målgrupp: Kursen vänder sig till legitimerad personal med grundläggande utbildning i KBT och verksam inom hälso-och sjukvård.
Kursupplägg: Kursen inleds med självständigt arbete i form av litteraturstudier och en skriftlig examinerande inlämningsuppgift. Därefter följer 5 + 2 dagars heltidsstudier med lärarledda föreläsningar, rollspel, praktiska övningar och seminarier, där närvaro och aktivt deltagande är obligatoriskt och examinerande.
Tid och plats: Självständiga litteraturstudier och inlämningsuppgift
(skickas ut ca 17 augusti) skall vara inlämnad senast den 7 september. Den lärarledda undervisningen med obligatorisk närvaro sker på heltid mellan den 7–11 september + 5–6 november i Stockholm.
Lokal meddelas vid senare tillfälle.
Sista anmälningsdagen: 15 juni 2020

2020-03-11T15:22:26+01:00 26 februari, 2018|Taggar: , , , |