Nyheter

Hem/Nyheter/

Västra Götaland visar vägen och öppnar högspecialiserad enhet för självskadepatienter! Nu hoppas vi att fler landsting tar efter!

2019-08-14T08:43:32+02:00 14 augusti, 2019|

Sahlgrenska universitetssjukhus blir landets första högspecialiserade enhet för patienter med allvarligt självskadebeteende. Enheten är utrustad med tio vårdplatser och där vården och behandlingen vilar på metoden dialektisk beteendeterapi, där patienterna erbjuds ett intensivt och strukturerat träningsprogram i heldygnsvård under tre till sex månader. Den nya enheten har både forsknings- och konsultationsuppdrag och ska kunna sprida [...]

Slutrapport Brukarstyrda inläggningar i Skåne 190617

2019-06-17T16:39:59+02:00 17 juni, 2019|Taggar: , , |

Projektet avslutades som planerat hösten 2018. Då hade Brukarstyrda inläggningar (BI) implementerats fullt ut i hela Vuxen- och Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Skåne.  Divisionsledningen fattade i december 2018 beslut om att metoden skulle erbjudas tillsvidare inom regionens alla verksamhetsområden. Ta del av slutrapporten här 

Inbjudan till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid självskadebetende

2019-05-15T11:05:46+02:00 15 maj, 2019|Taggar: , , , , , , , |

Välkommen till utbildning av samtalsledare i Anhörigutbildning vid Självskadebetende Kursbeskrivning Detta är en utbildning för samtalsledare i den av föreningen SHEDO och Sensus studieförbund framtagna anhörigutbildningen som tagits fram i samarbete med Nationella självskadeprojektet. Anhörigutbildningen syftar till att ge stöd till anhöriga till personer med Självskadebetende och genomförs i mindre anhöriggrupper som träffas vid åtta [...]

Nytt poddavsnitt – om att sälja sex mot ersättning

2019-04-15T10:57:44+02:00 15 april, 2019|Taggar: , , , , , |

"Varför hamnar unga i den situationen att de säljer sex? Hur kan de få hjälp? Vilka signaler bör man ta fasta på och vilka frågor kan man ställa för att kunna stötta och hjälpa?" "Avsnitt 63 av Socialstyrelsens podd På djupet handlar om att sälja sex mot ersättning. I avsnittet deltar  Ida Wassholm, socionom och [...]

ERGT-Utbildning HT19

2019-04-04T08:07:22+02:00 4 april, 2019|Taggar: , , , , , , |

Emotionsregleringsbehandling i grupp –tilläggsbehandling inriktad mot självskadebeteende Grundutbildning i emotionsregleringsbehandling för självskadebeteende som vänder sig till dig som har åtminstone grundläggande KBT-utbildning och arbetar med individer med självskadebeteende. 5.5 hp, Karolinska institutet uppdragsutbildning. Bakgrund: För att öka tillgången på evidensbaserad psykologisk behandling för personer med självskadebeteende, utformade professor Kim L. Gratz behandlingsmetoden Emotionsregleringsbehandling i grupp (ERGT) [...]

Lansering av boken ”Självskadebeteende – Upptäcka, förstå och behandla”

2019-03-26T10:33:31+01:00 25 mars, 2019|Taggar: , , , , |

Självskadebeteende - Upptäcka, förstå och behandla Av Jonas Bjärehed och Johan Bjureberg Att möta personer som avsiktligt skadar sig själva är utmanande. Varför väljer någon att göra sig själv illa? Vilken funktion fyller egentligen självskadebeteendet? Hur hanterar man sin egen oro? Den här boken ger kunskap och praktisk vägledning för att skapa förståelse, en god [...]

BUP konferens 2019-04-24 – 25 tema Suicid – när den tunna isen brister

2019-01-30T14:03:15+01:00 30 januari, 2019|Taggar: , , , , , , , |

Plenarföreläsningar med bl. a. Överläkare Anna Santesson, BUP Halland, Professor emeritus, M.D. Konrad Michel, Bern Schweiz. Men framförallt, Adj professor, Leg läkare Clara Hellner, Karolinska Institutet, Stockholm - Att skada andra och att skada sig själv: Om självskada, suicidalitet och interpersonellt våld hos barn och unga   Läs mer på SFBUP Flyer om konferensen

”Sex som självskada jämförbart med att skära eller bränna sig”

2019-01-21T08:54:13+01:00 21 januari, 2019|Taggar: , , |

"I DSM-5 är icke suicidal självskada inkluderad som en föreslagen diagnos i behov av mer forskning. Den har definierats som självorsakad skada mot kroppsytan utan självmordsavsikt, som att skära eller bränna sig. Att sex kan användas som en typ av självskada är inte vedertaget internationellt eller inom forskningen, men har uppmärksammats i Sverige de senaste [...]

”Vuxenpsykiatrin får höga betyg av patienterna”

2018-12-05T14:55:39+01:00 26 november, 2018|Taggar: , , |

I Blekinge har man satsat på bemötandeutbildningar något som kan ha haft effekt då patienterna gett högt betyg till psykiatrin i den nationella patientenkäten Ur Blekinge läns tidning " Vuxenpsykiatrin i Blekinge har fått topplaceringar när patienterna bedömde sina upplevelser av vården. Det fram går av en nationell patientenkät som genomfördes i våras. Patienterna är [...]

Spridningskonferens tillsammans med föreningen SHEDO

2018-11-14T07:49:32+01:00 14 november, 2018|Taggar: , , , , , |

Den 5:e november höll vi spridningskonferens tillsammans med föreningen SHEDO. Konferensen hölls i Göteborg! Lokalen var fullsatt till sista stolen och på programmet medverkade bland annat Lise-Lotte Risö Bergerlind (chef för Kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland) som berättade om varför självskadebeteende är viktigt att arbeta med, Julia Gomer Torp som berättade om sina [...]