utvecklingsarbete

Hem/Tag:utvecklingsarbete

Välkommen på konferens − Vägar till effektiva insatser

2018-03-13T15:47:04+01:00 1 januari, 2015|Taggar: , |

Nationella Självskadeprojektets nationella konferens Vägar till effektiva insatser vid självskadebeteende genomförs måndagen den 16 februari i Mälarsalen, Münchenbryggeriet i Stockholm. Personer med självskadebeteende behöver få bättre hjälp från psykiatrin. Nationella Självskadeprojektet har tagit fram ny kunskap och på olika sätt stöttat utveckling av kvalitet och breddning av vårdutbud. Men detta är bara början. Välkommen till [...]

Rekommendationerna är klara − ny nationell vägledning

2018-03-13T15:48:02+01:00 22 december, 2014|Taggar: , |

Det första nationella dokumentet kring psykiatrins insatser vid självskadebeteende är nu klart. Det är antaget av projektets styrgrupp som representerar de kunskapsnoder som psykiatrin i samtliga landsting är organiserade i, samt representanter från brukar-, anhörig- och intresseorganisationer. Dokumentet sammanfattar aktuell kunskap om effektiva insatser inom specialistpsykiatrin. Behovet av att arbeta i samverkan utifrån en gemensam [...]

Kartläggning av behandlingsutbud i olika landsting

2018-03-13T15:54:29+01:00 1 september, 2014|Taggar: , , |

– Insatserna för personer som har ett självskadebeteende utvecklas just nu på många håll i landet. Vi ser en ökad medvetenhet hos psykiatrin för att de behöver arbeta mer strukturerat med just detta, berättar David Ershammar, projektledare för Södra noden i Nationella Självskadeprojektet. Projektet frågade under våren 2014 ansvariga för psykiatriska verksamheter i Sverige om [...]

Engagerade ledare för nya lösningar för högspecialiserad heldygnsvård

2017-08-17T14:43:51+02:00 22 maj, 2014|Taggar: , |

Ett av Nationella Självskadeprojektets uppdrag är att stödja huvudmännen att utveckla bättre insatser och vårdformer för de med allvarliga självskadebeteenden. Med anledning av detta träffades cirka 80 representanter för ledningsnivån inom psykiatrin i Sverige den 7 maj på Arlanda. Referat från workshop om högspecialiserad vård (pdf)

Stort ansvar att driva långsiktigt utvecklingsarbete

2018-03-13T16:18:33+01:00 13 oktober, 2013|Taggar: , , , , , , |

Clara Hellner sitter både i Nationella Självskadeprojektets styrgrupp och leder Norra nodens utvecklingsarbete. Hon anser att vi har ett stort ansvar att göra något som lever längre än projektet. Norra noden är den största av Nationella Självskadeprojektets tre kunskapsnoder och omfattar tolv landsting. − Att samarbeta nationellt har varit en ny erfarenhet eftersom det är ett ganska [...]

”Självskadebeteende borde bli en egen diagnos”

2017-08-03T13:37:23+02:00 28 augusti, 2013|Taggar: , , , , , , |

Hannah Parnén skadade sig själv i många år. Idag är hon frisk och är aktiv i föreningen SHEDO. Hon önskar att man ska börja se självskadebeteende som en separat problematik och att det blir en egen diagnos. Fram till för ett och ett halvt år sedan var Hannah Parnén ordförande i föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders [...]