Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende i Västra Götaland

Hem/Nyheter/Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende i Västra Götaland

Högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende i Västra Götaland

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg är en högspecialiserad heldygnsvårdsenhet för personer med självskadebeteende under uppbyggnad. Avdelningen kommer att erbjuda planerad heldygnsvård, konsultationer och utredningar utifrån ett helhetstänk där patienterna har tillgång till ett multimodalt team bestående av olika professioner. Brukarmedverkan kommer att vara en integrerad del av avdelningens arbete, bland annat i form av peer support. Vården har sin utgångspunkt i dialektisk beteendeterapi (DBT). Du kan läsa mer om enheten i platsannonsen nedan.

Nationella Självskadeprojektet har sedan 2014 verkat för att Sveriges landsting och regioner gemensamt ska finansiera tre högspecialiserade vårdenheter för personer med svåra självskadebeteenden. Under hösten 2016 sade hälso- och sjukvårdsdirektörerna nej till betalningsmodellen och sedan dess ligger arbetet med de tre enheterna på is. Enheten på Sahlgrenska startas i Västra Götalands egen regi.

2018-03-05T15:56:12+01:00 5 mars, 2018|Taggar: , , , |