Hoppfull studie om patienter med självskadebeteende i heldygnsvården

Hem/Nyheter/Hoppfull studie om patienter med självskadebeteende i heldygnsvården

Hoppfull studie om patienter med självskadebeteende i heldygnsvården

När Kristian Hansson arbetade som psykolog på akutmottagningen vid barn- och ungdomspsykiatrin i Malmö följde han upp patienter som vårdats för allvarligt självskadebeteende inom BUP:s heldygnsvård år 1999. Studien bygger på djupintervjuer som gjordes med sju personer 15 år efter att de vårdats inneliggande på BUP. Fokus i intervjuerna var relationer och Kristian Hansson beskriver det som en hoppfull uppföljning av patientgruppen. Alla de intervjuade beskrev att de idag har betydelsefulla relationer och att de inte längre skadar sig själva. De beskrev också att det var en eller få långvariga relationer inom vården som var betydelsefull för ett tillfrisknande och att det var viktigt att det fanns sammanhang i den psykiatriska behandlingen där det friska i individen fick utrymme. Klicka på länken nedan för att läsa mer om studien.

2018-03-13T14:28:53+01:00 14 november, 2017|Taggar: , , |