Barnombudsmannens årsrapport 2014

Hem/Nyheter/Barnombudsmannens årsrapport 2014

Barnombudsmannens årsrapport 2014

Den 26 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen och barnminister Maria Larsson. Nationella Självskadeprojektet var inbjudet till Barnombudsmannens dialogforum för att vi ses som en viktig aktör som kan påverka situationen för barn som upplever psykisk ohälsa i Sverige. Med på mötet var även företrädare för Socialdepartementet, Skolverket, Bris, Psykologförbundet, Maskrosbarn med flera. 

I rapporten redovisas resultatet av den granskning Barnombudsmannen har gjort av hur mänskliga rättigheter respekteras för barn med psykisk ohälsa. Slutsatser och rekommendationer är baserade på intervjuer med barn och ungdomar som har erfarenhet av psykiatrisk tvångsvård, men också barn med erfarenhet av från elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatri.

− Det är imponerande att få ta del av hur många barn och unga, trots ibland mycket svåra omständigheter, uttryckt en stark vilja att dela med sig och bidra med sina tankar och råd.

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg berättar att för de intervjuade har att hjälpa andra barn varit en viktig drivkraft. Det har de velat göra genom att själv bryta tystnaden om psykisk ohälsa och ge förslag på hur stödet kring barn och unga som inte mår bra kan bli bättre.

De erfarenheter av vården som barnen berättat om har varit långt ifrån ljusa, men budskapet till andra barn och unga är ändå hoppfullt: Även om det tar tid så är det mödan värt, ge inte upp hoppet!

2017-08-17T14:58:34+02:00 27 mars, 2014|Taggar: , , |