Första deltagarna i ERITA har påbörjat sin behandling

Hem/Nyheter/Första deltagarna i ERITA har påbörjat sin behandling

Första deltagarna i ERITA har påbörjat sin behandling

ERITA, Emotion Regulation Individual Therapy for Adolescents, är en beteendeterapeutisk behandling för ungdomar som skadar sig själva. Nu har de första deltagarna och deras föräldrar inkluderats, gjort förmätningen och påbörjat behandling med ERITA.

I behandlingen ingår även en föräldrakurs som administreras över internet. På sikt hoppas vi kunna skapa en internetförmedlad behandling med terapeutstöd för ungdomar med självskadebeteende. Första steget till en sådan behandling har varit att anpassa ERGT-manualen till ungdomar, och därefter genomföra en liten utprövning av behandlingen med 30 ungdomar. Det är denna utprövning som nu är påbörjad. Eftersom självskadebeteende kan vara behäftat med stort lidande och ökad suicidrisk bör ett sådant projekt utvärderas stegvis i mindre skala innan en större kontrollerad utprövning genomförs och behandlingen slutligen implementeras inom den ordinarie vården. Under 2014 kommer ERITA-behandlingen att utvärderas vid barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och Malmö samt inom Maria Ungdom i Stockholm.

2018-03-13T16:00:44+01:00 4 april, 2014|Taggar: , , , , , |