Barnombudsmannen: Ökad psykisk ohälsa hos ensamkommande

Hem/Nyheter/Barnombudsmannen: Ökad psykisk ohälsa hos ensamkommande

Barnombudsmannen: Ökad psykisk ohälsa hos ensamkommande

Barnombudsmannen har fått indikationer på en ökad psykisk ohälsa bland ensamkommande barn och ungdomar. Barnombudsmannen har träffat ungefär 600 barn och unga under perioden hösten 2015 fram till hösten 2017. Barnen mådde dåligt redan vid ankomsten till Sverige på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser. Migrationsverkets långa handläggningstider innebär att barnen får vänta länge på ett besked i asylprocessen vilket bidrar till en ökad oro och känsla av osäkerhet. I Barnombudsmannens möten berättade barnen om sömnsvårigheter, självskadebeteende och självmordstankar. I en enkät som gick ut till elevhälsan pekar skolsköterskornas svar på samma saker som barnen berättat om.

Signalerna om att ensamkommande mår sämre måste enligt Barnombudsmannen tas på stort allvar och därför kallas kommuner och landsting till överläggningar med stöd av myndighetens rättsliga befogenheter. Läs hela artikeln här.

2017-10-27T13:12:53+02:00 27 oktober, 2017|Taggar: , , , |