forskning

Hem/Tag:forskning

Ny treårig studie om självskadebeteende vid Lunds universitet

2017-07-26T15:18:44+02:00 31 oktober, 2016|Taggar: , |

Studien är en uppföljning av en tio år gammal studie där man undersökte bland annat självskadebeteende, ätstörningar och mobbning hos 14−16-åringar. Syftet med den nya studien är att undersöka psykologisk anpassning och livskvalitet hos unga vuxna och hur dessa personer har påverkats av faktorer som påverkade dem tio år tidigare. Studien startar 2017 och sker vid [...]

Forskningsstudie om ungas självskadebeteende

2017-08-17T13:04:40+02:00 22 december, 2015|Taggar: , , |

Vi behöver mer forskning om självskadebeteende. Nu görs en anonym webbundersökning i samarbete med KI och Uppsala universitet. Har du skadat dig själv, eller har du erfarenheter av självskadande? Dina erfarenheter räknas! Vi vet att självskadebeteende är ganska vanligt bland svenska ungdomar och unga vuxna. Vi vet också att det är förenat med stort lidande. Inte [...]

Supplementrapport

2018-03-13T15:41:43+01:00 7 oktober, 2015|Taggar: , , , , , , , , |

Äntligen släpper vi ett supplement till kvalitetsdokumentet, nu med fokus på vård i heldygnsvårdsmiljö. Den nya rapporten samlar forskning, bygger vidare på befintliga kunskaper och formulerar förslag för hur slutenvården kan utvecklas. Heldygnsvårdsrapporten är en översikt av den forskning som undersökt självskadebeteende i heldygnsvårdsmiljö. En stor del handlar om vanliga åtgärder som idag används på [...]