Supplementrapport

Hem/Nyheter/Supplementrapport

Supplementrapport

Äntligen släpper vi ett supplement till kvalitetsdokumentet, nu med fokus på vård i heldygnsvårdsmiljö. Den nya rapporten samlar forskning, bygger vidare på befintliga kunskaper och formulerar förslag för hur slutenvården kan utvecklas.

Heldygnsvårdsrapporten är en översikt av den forskning som undersökt självskadebeteende i heldygnsvårdsmiljö. En stor del handlar om vanliga åtgärder som idag används på olika avdelningar. Studierna som rapporten bygger på visar att många av dem inte leder till minskat självskadebeteende. Vissa av dem bör också användas med försiktighet, särskilt när det handlar om att patientens medbestämmande eller personliga integritet utmanas.

Ett gott bemötande går att förena med en mer effektiv slutenvård, det visar de forskningsfynd som rapportens andra del behandlar. Där lyfts också de spår som vi kan utgå ifrån när vi fortsätter förbättringsarbetet på psykiatriska avdelningar:

  • Intermittent istället för ständig övervakning.
  • Meningsfulla dagliga aktiviteter, särskilt om vårdtiden är lång.
  • Bättre kompetens hos personalen vad gäller självskadebeteende.
  • Fler yrkeskategorier bland personalen.
  • Personaltäthet som gör att personalen kan vara omtänksamt vaksam och frågvis utan att missa något annat viktigt.
  • Goda rutiner på avdelningen.
  • Arbete med kvalitetsförbättring, exempelvis med hjälp av Safewardsmodellen.

Till varje avsnitt i rapporten finns en lättläst sammanfattning. Rapporten är skriven av Jonas Bjärehed och Anna Åkesson, Lunds universitet, på uppdrag av Nationella Självskadeprojektets Södra nod.