Vad varje psykiater behöver veta om personlighetsstörningar − läkarutbildning i Göteborg

Hem/Nyheter/Vad varje psykiater behöver veta om personlighetsstörningar − läkarutbildning i Göteborg

Vad varje psykiater behöver veta om personlighetsstörningar − läkarutbildning i Göteborg

En heldag om diagnostik, differentialdiagnostik, farmakologi, strukturerad behandling och bemötande.

Nationella Självskadeprojektets Västra nod anordnade den 23 januari 2014 en heldag för läkare inom psykiatrin på Folkets Hus i Göteborg. Inbjudan var nationell och lockade även en del långväga gäster. Temat för dagen var självskadebeteende, personlighetsstörningar och diagnostik samt det som är speciellt för målgruppen, nämligen medicinering. Under dagen avlöste olika föreläsare varandra och lyssnarna fick en bred och samtidigt samlad bild av detta problemområde, brett belyst.

Läkarna är den grupp inom vården som möter det största antalet patienter, tar viktiga beslut kring patientens vård och dessutom ansvarar för den medicinska behandlingen. Då vi vet att patientgruppen med personlighetsstörningar generellt har mycket höga förskrivningar, trots utebliven eller liten effekt, var budskapet denna dag att sätta fokus på läkarens roll. Läkare som ofta möter ett stort antal patienter under tidspress och tidvis komplicerade förhållanden har behov av att då och då mötas och diskutera dessa angelägna frågor. En viktig fråga var hur man medicinskt behandlar patienter med självskadebeteende och/eller emotionellt instabil personlighetsstörning.

Budskapet från de olika föreläsarna blev samlat och tydligt: Att inte medicinera för personlighetsstörningen utan endast för den eventuella samsjukligheten, som exempelvis ångest och depression. Av detta resonemang följer att det då också blir angeläget att uppmärksamma och diagnosticera noggrant. Man bör alltid vara uppmärksam på eventuella neuropsykiatriska funktionshinder, som är vanligt i denna patientgrupp.

Tre överläkare från Västra Götalandsregionen föreläste: Åse Zethelius, Desirée Ricken och Bodil Persson. Först ut en introduktion av Åse Zethelius kring anknytningsteori samt personlighetsstörningar specifikt. Desirée Ricken föreläste om självskadebeteende samt om diagnostik enligt nya DSM-V. Bodil Persson berättade om hur man arbetar med dialektisk beteendeterapi, DBT, i Borås och om hur man organiserat vårdkedjan där.

Apotekare John Karlsson Sondell gav en föreläsning kring farmakologi och lyssnarna fick också ta del av en projektbeskrivning kring ett projekt i Västra Götalandsregionen som syftar till reducering av förskrivning av sömnläkemedel av projektledarna Claes Riddarbjelke och Johan Sandelin. Lyssnarna fick också lyssna till överläkare Göran Rydén, Karolinska Institutet, som beskrev medicinsk och psykoterapeutisk behandling med borderline personlighetsstörning i ett mentaliseringsbaserat (MBT) perspektiv.

Föreläsarna kompletterade varandra och dagen blev mycket innehållsrik och gav såväl faktakunskaper som tänkvärdheter att ta med hem i det kliniska arbetet.

2017-07-31T15:27:27+02:00 24 januari, 2014|Taggar: , , , , , , , |