Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

Hem/Nyheter/Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

Projektet Brukarstyrda inläggningar i Skåne fortskrider som planerat

Ett försöksprojekt och en forskningsstudie med självvalda inläggningar för personer med självskadebeteende och svåra tankar på att inte vilja leva pågår på flera orter i Skåne sedan 2015. Projektet leds av överläkare Sofie Westling. Deltagare kan välja att lägga in sig själva under kortare perioder utan att ta kontakt med psykiatrisk akutmottagning först. Projektet fortgår som planerat och samtliga deltagare till studien är rekryterade och ger i utvärderingar positiv respons på behandlingen. De slutliga resultaten beräknas vara klara i slutet av 2018.

I syfte att kunna sprida metoden vid goda resultat har en utbildning för utbildare tagits fram. Utbildare från Sundsvall och Borås har deltagit i en första pilotutbildning och har utbildat sin personal och börjat arbeta med metoden. En utbildningsmanual finns att köpa på större nätbokhandlar och till självkostnadspris i Lunds universitets egen bokshop.

Tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne pågår ett arbete med att anpassa metoden och utbildningen för barn och unga. En studie kommer att inledas under 2018.

2018-01-24T10:52:59+01:00 24 januari, 2018|Taggar: , , , , |